fbpx

Fredensborg Bolig har ved flere anledninger vært i dialog med myndighetene og påpekt behov for endring av regelverk som muliggjør oppskalering av leie-til-eie. Sist i desember da Fredensborg Bolig og Norsk Eiendom var i møte med Finansdepartementet om dette.

Det er gledelig at regjeringen har lyttet til innspillene de har fått og satser på Leie til eie som en boligsosial kjøpsmodell. Grepene de varsler vil hjelpe flere inn på boligmarkedet via leie-til-eie.

Boligprisutviklingen og egenkapitalkravene gjør det er vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Å tilby Leie til Eie i våre boligprosjekter er en del av vårt samfunnsoppdrag, og vi har som mål at 1 000 personer eller familier skal kjøpe bolig av oss gjennom Leie til eie. Det Regjeringen signaliserer i dag gjør at dette kan oppnås raskere.

PUBLISERT 3. februar 2021 / SKREVET AV Fredensborg Bolig