fbpx

Bo godt – ha tid til å leve!

Livet i Bromstad Allé betyr trygghet, frihet og fleksibilitet.

BROMSTAD ALLÉ

Livet i Bromstad Allé betyr trygghet, frihet og fleksibilitet. Du bor i en rolig og sentral bydel, samtidig som du kan bruke tiden din som du vil.

Det er totalt 58 leiligheter fra 38 - 121 m². Dette er med å gi et sosialt bærekraftig bomiljø. Leilighetene har godt dagslys fra flere fasader som gir store valgmuligheter, samtidig som man kan flytte internt ved endrede behov. Alle med gode balkonger mot dag og ettemiddagssol. God standard for alle leiligheter med vannbåren varme i gulv, kjøkken fra HTH med innebygde hvitevarer fra Siemens.

Bromstad Allè bygges på tomta som tidligere het Bromstad gård - en stor og fornem gård med våningshus, stort tun og en gammel allé. Mange av disse kvalitetene er videreført i dette prosjektet. Det blir et felles gårdstun som er tilrettelagt for lek, oppholdssoner med bord, benker og grønt arealer.

Bromstad gård var en stor gård på Strindheim som bestod av små og store hus, gårdsdrift, husmannsplass og mye folk som både jobbet og bodde sammen. Det var en sosial og trygg måte å leve og bo på. Dette tankesettet er ivaretatt når man har tenkt utforming av Bromstad Allé. Bebyggelsen er tilpasset en historisk gårdsstruktur med et firkantet tun og hvor det er lagt til rette for felles sosiale soner.

LAST NED PROSPEKT

OMRÅDET

Historien og beliggeneheten til området har vært avgjørende i forhold til utformingen av Bromstad Allè. Å være en del av en historisk referanse er identitetsskapende, og ved å sette inn moderne bygg i en historisk kontekts, får man alle fordelene med nybygg med seg inn i et eksisterende bomiljø. Tomta har en unik beliggenhet; sentralt, men likevel skjermet med gode solforhold.

I utformingsfasen har vi tatt utgangspunkt i kvalitetene som et gårdstun har. Ved å plassere forskjellige hus rundt et samlende tun, får husene ulike kvaliteter samtidig som de nyter godt av et samlende fellesskap. På tunet kan man treffe naboen, eller bare nyte synet av et fint beplantet gårdsrom. Inngangssonene til byggende er romslige og gir gode møteplasser i hverdagen.