fbpx

Tildelt 100 boliger på leie til eie

Fredensborg Bolig tildelte nylig bolig nummer 100 på Leie til eie. 100 boliger fordelt på 11 prosjekter i Oslo-, Akershus- og Trondheimsregionen.

 

Som en del av vårt samfunnsansvar lanserte vi Leie til eie-ordningen som pilot høsten 2019. De to siste årene har vi tildelt 10 prosent av vårt totale boligsalg, sier Tollef Svenkerud.

Vi ser at stadig flere blir stående utenfor boligmarkedet, også de med vanlige jobber og god inntekt. Har man ikke tilgang på “foreldrebank”, opplever mange at kravet om egenkapital på 15 prosent av den totale kjøpesummen som vanskelig å møte”.

Dette bekreftes av statistikk fra de 100 første leie til eie-boligene. Den viser at median-kunden har en årsinntekt i overkant av 500 000 kroner og oppsparte midler på cirka 100 000 kroner. Det utgjør i snitt ca. 3% av egenkapitalkravet for de tildelte boligene.

De første Leie til eie-kundene har allerede flyttet inn i sine nye boliger og 80 prosent av dem eier nå sin egen bolig gjennom ordningen. Fredensborg Bolig har ingen aldersgrense eller krav om å være førstegangskjøper i sin Leie til eie-ordning. Det har også medført at mange godt voksne har søkt og fått tildelt Leie til eie-boliger. En tredjedel av de tildelte boligene er til boligkjøpere over 35 år. Innsikt fra tildelingene viser at dette som oftest er personer av ulike årsaker har stått utenfor boligmarkedet frem til nå, eller de er tidligere boligeiere som har opplevd samlivsbrudd og ikke har mulighet til å kjøpe en egnet bolig i det ordinære markedet.

Den siste tiden har vi opplevd økende interesse rundt Leie til eie-ordningen vår fra myndigheter, akademia og boligbransje. Vi ønsker at boligsosiale kjøpsmodeller blir standarden og ikke unntaket i fremtidens boligbygging, avslutter Eide Myhre.

Slik kom Jan Richard seg inn på boligmarkedet

Skrevet av Synne Mauseth, MN24 den 24.01.2022

– Med min barnehagelønn er det begrensninger.
Barnehageansatt Jan Richard Bekken Pettersen (39) har vært på leiemarkedet i 20 år. Nå har han fått muligheten til å eie.

Som følge av høy boligprisvekst gjennom flere år, blir mange stående utenfor boligmarkedet. Bekken Pettersen er blant dem.

– For tre måneder siden gikk jeg gjennom et samlivsbrudd, og på jakt etter en ny plass å leie dukket dette konseptet opp i annonsene. Da tenkte jeg umiddelbart at dette var noe for meg og for andre som har falt utenfor boligmarkedet, sier han.

– Begrensninger med lønn

Etter å ha sendt inn en søknad før jul, fikk Bekken Pettersen en telefon nå nylig. Fredensborg Bolig ville tildele «Leie til eie»-bolig til han på Vikhammerstrand i Malvik.

Bekken Pettersen jobber som støttepedagog i en barnehage i Oslo. Han har aldri eid bolig tidligere.

– Det har vært greit å leie leilighet i mange år, men de to siste årene har jeg begynt å tenke på at det har vært på tide å kjøpe. Det er også en av grunnene til at jeg flytter til Trondheim. Det er helt andre priser i Oslo, og med min barnehagelønn er det begrensninger for hvor mye man kan få i lån, sier Bekken Pettersen.

Bilde

Jan Richard Bekken Pettersen (39) har vært på leiemarkedet i 20 år. Foto: Privat

– Tror du at du hadde kommet deg inn på boligmarkedet uten denne ordningen?

– Det hadde nok tatt sine år, men ikke nå, nei. Jeg er veldig glad for at det finnes ordninger for oss som ikke har nok egenkapital.

På Vikhammerstrand er det forventet innflytting våren 2024. Bekken Pettersen har fått tildelt en toroms på 45 kvadratmeter til pris på 2,9 millioner kroner med månedlig husleie på 11 500 kroner. Foto: Fredensborg Bolig

– En milepæl

Fredensborg Bolig lanserte «Leie til eie»-ordningen i 2019. Det er en boligsosial kjøpsmodell som innebærer at det i stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt, tilbys en leieavtale med valgfri rett til å kjøpe boligen i bygge- eller leieperioden.

Den opprinnelige prisen på boligen justeres ikke i avtaleperioden og en eventuell verdistigning får kunden som egenkapital.

Bekken Pettersen ble tildelt Fredensborg Bolig sin «Leie til eie»-leilighet nummer hundre.

– Dette er en milepæl for ordningen vår, og viser at det også er etterspurt og at det fungerer. Vi ville gjøre dette som en del av vårt samfunnsansvar, sier leder Forretningsutvikling og ansvarlig for «Leie til eie» i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre.

 

Leder Forretningsutvikling og ansvarlig for «Leie til eie» i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre. Foto: Fredensborg Bolig

De hundre leilighetene er fordelt på elleve prosjekter i Oslo, Akershus og Trondheim. 15 av dem er tildelt i sistnevnte – på Vikhammerstrand og på Basseløkka, begge under utbygging.

For de neste hundre tildelingene vil Trondheim-prosjektene være sentrale ifølge Eide Myhre. Planen er å fortsette tildelinger i pågående prosjekt, samt introdusere «Leie til eie» i de store utviklingsprosjektene på Steinan, Brøset og Overvik, som nå er under regulering og hvor det nærmer seg salgsstart.

Ifølge Eide Myhre har de en stor interessentbase.

– I løpet av to år har vi opplevd stadig større oppmerksomhet rundt og kjennskap til ordningen. Vi har en base på over 5000 interessenter, som mottar månedlige nyhetsbrev og informasjon om kommende søknadsprosesser. Erfaringstallene våre viser at vi har hatt i overkant av tre søkere per tildelte bolig fram til nå.

Les hele saken på MN24.no

Skrevet av Synne Mauseth, MN24 den 24.01.2022

Innovative Leie til eie-pilot på Jessheim

I Romerike Blad den 4. november omtales Fredensborg Bolig sitt samarbeid med Ullensaker kommune. På Kløvertunet i Vestbyen Jessheim kombineres Leie til eie-ordningen med Startlåns ordningen for barnefamilier som forvaltes av kommunen. 

Samarbeidet innebærer at det boligsosiale elementet ved Leie til eie styrkes, slik at enda flere kan få mulighet til å eie egen bolig. 

I første omgang gjelder samarbeidet fire egnede leiligheter på Kløvertunet. Det er boligkontoret på Ullensaker kommune som vil administrere ordningen. I samarbeid med NAV vil de identifisere , vurdere og tildele boligene til aktuelle barnefamilier.  

I artikkelen uttaler avdelingsleder på boligkontoret i kommunen, Helge Bjørnestad, at de er – veldig glade for samarbeidet med Fredensborg Bolig om et samarbeid som gir en sjanse til dem som ellers ikke ville hatt muligheten til å komme inn på boligmarkedet- 

Leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre, er også glad for det innovative samarbeidet.
– Jeg er ikke kjent med at en slik løsning eksisterer noen andre steder i Norge.   Leie til eie er i seg selv noe nytt. Vår ordning er en gyllen mulighet til å komme inn på boligmarkedet, men den gir ingen garanti. Man skal spare opp egenkapital og helst ha litt medvind med boligprisutviklingen for å kunne kjøpe boligen. 

Når vi nå kombinerer ordningen med startlån fra Husbanken, får vi en enda mer sosial modell. Flere kan få tilbud om leie til eie, og muligheten til å kjøpe boligen blir enda større forteller han til avisen

Per i dag har Fredensborg Bolig tildelt 35 Leie til eie avtaler på Vestbyen Jessheim. Totalt er ambisjonen å tildele 100 Leie til eie-avtaler og man er positive til å videreutvikle samarbeidet med kommunen for at enda flere barnefamilier skal få mulighet til å eie sin egen bolig.  

Aftenposten har besøkt Leie til eie-kunder i Oslo

Aftenposten har besøkt noen av våre første Leie til eie-kunder i Fredensborgveien 24 i Oslo. Her møtte de samboerparet Aina V. Jakobsen og Kim Alexander Engebakken og deres sønn Levi (3). 

I nyhetssaken kan man lese at Aina og Kim Alexander nesten hadde gitt opp å kjøpe leilighet i Oslo. Dette til tross for at de har faste jobber og tjener bra. Noe av forklaringen er at de, som mange andre, ikke har foreldre som kunne bidra med egenkapital til kjøp av bolig.  

Samboerpar som Aina og Kim er en typisk målgruppe for Fredensborg Bolig sin Leie til eie-ordning. Vår median-kunde er 34 år og har en årsinntekt på kr  540 000,- , men mangler tilstrekkelig egenkapital til å få finanseringsbevis for kjøp av egen bolig.  For dem er Leie til eie en gyllen mulighet til å entre boligmarkedet, men ingen garanti. Man er avhengig av å spare egenkapital i perioden, og det er behov for positiv prisutviklingen på boligen i avtaleperioden. 

Samboerparet sparer egenkapital hver måned, og med god drahjelp i hovedstadens boligprisutvikling satser de på å kunne kjøpe boligen i løpet av måneder.  De er ikke alene om dette. Per dags dato har mer enn 60% av våre innflyttede Leie til eie-kunder valgt å kjøpe boligen. 

Regjeringen har lyttet til våre innspill

Fredensborg Bolig har ved flere anledninger vært i dialog med myndighetene og påpekt behov for endring av regelverk som muliggjør oppskalering av leie-til-eie. Sist i desember da Fredensborg Bolig og Norsk Eiendom var i møte med Finansdepartementet om dette.

Det er gledelig at regjeringen har lyttet til innspillene de har fått og satser på Leie til eie som en boligsosial kjøpsmodell. Grepene de varsler vil hjelpe flere inn på boligmarkedet via leie-til-eie.

Boligprisutviklingen og egenkapitalkravene gjør det er vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Å tilby Leie til Eie i våre boligprosjekter er en del av vårt samfunnsoppdrag, og vi har som mål at 1 000 personer eller familier skal kjøpe bolig av oss gjennom Leie til eie. Det Regjeringen signaliserer i dag gjør at dette kan oppnås raskere.