Leie til eie får flere inn på boligmarkedet

Som første boligaktør i Osloregionen, lanserer Fredensborg Bolig konseptet Leie til eie, som gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Fredensborg Bolig vil i løpet av høsten 2019 lansere Leie til eie-boliger i sine prosjekter.

-Vi har en ambisjon om å utvikle Leie til eie-boliger for fire milliarder kroner, noe som tilsvarer cirka 1.000 boliger og 20 % av dagens utviklingsportefølje. Vi håper å inngå 150 avtaler det kommende året, sier arbeidende styreleder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Konseptet innebærer at kunden kan «bo seg hjem» i boligen, gjennom å bygge egenkapital og få verdistigning i perioden man leier sin egen leilighet, før man kjøper den.

– Vi ser frem til å lansere et innovativt konsept for salg av våre prosjektboliger som åpner for at flere kan ta del i boligmarkedet. Samtidig vil Leie til eie bidra til at vi kan bygge flere boliger raskere, sier leder for forretningsutvikling, Stian Eide Myhre.

Leie til eie er av både politikere og andre trukket frem som et mulig virkemiddel for å senke terskelen inn på boligmarkedet. Fredensborg Boligs konsept innebærer at boligkjøperen inngår en tre års leieavtale for den nye boligen som har en byggetid på cirka to år. Leieavtalen kan sies opp når som helst i perioden. Med leieavtalen følger en rett, men ingen plikt til å kjøpe boligen til opprinnelig listepris.

– Vi henvender oss til en attraktiv kundegruppe som ikke har anledning til å ta del i boligmarkedet. Dagens boligpriser i storbyer kombinert med boliglånsforskriftens krav om 15 prosent egenkapital medfører nå at også personer med god utdannelse og sikker inntekt ekskluderes fra boligmarkedet, sier Myhre.

Gjennom en Leie til eie-avtale får man i praksis fem år på seg til å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe boligen med drahjelp fra all eventuell verdistigning på den boligen man leier.  

– Leie til eie er helt i tråd med Fredensborg Bolig sin identitet. Vi skal være en ansvarlig og nytenkende boligutvikler som skaper bedre hjem, avslutter Tollef Svenkerud.

For mer informasjon kontakt leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre, stian@fredensborgbolig.no, tlf: 916 300 20

Solgte leilighet for 26 millioner kroner

Toppleilighet i ­Waldemars Tårn på Alexander Kiellands plass ble solgt for 25,8 millioner, noe som gir en kvadratmeterpris på 138.000 kroner.

Skyhøy kvadratmeterpris

– Leiligheten på 187 kvadratmeter er et resultat av to toppleiligheter som er slått sammen, slik at kjøperne disponerer en hel etasje. Det er heis rett opp i leiligheten, samt privat takterrasse på 130 kvadratmeter, sier daglig leder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Waldemars Tårn skal bygges på tomten til gamle Salomon skofabrikk. Prosjektet består av et tårnbygg med ti etasjer.

Bygget består av 35 leiligheter, der snittprisen ligger på 100.000 kroner pr. kvadratmeter.

– Vi har nå solgt for over 50 prosent av totalverdien, og ønsker byggestart etter sommeren, sier Svenkerud.

Stor boligutvikler

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier 50/50. Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.

Fredensborg Bolig har over 4.000 boliger under bygging, salg og utvikling, og har pr. i dag flere prosjekter for salg i Oslo, Akershus og Trondheim.

– Siste prosjekt som nylig ble lagt ut for salg, er Vestbyen på Jessheim. Her ble 50 prosent av leilighetene – 23 av 46 – solgt i første salgstrinn ved salgsstart, sier Svenkerud.

De tar sikte på salgsstart for ytter­ligere tre prosjekter før sommeren.

Finansavisen/Dagbladet 21. april 2019

Kjøper 41 mål utviklingstomt

Fredensborg Boligs nye tomtekjøp kan gi plass til 320 boliger.

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt.

Denne gangen har selskapet kjøpt på Vikhammer, 10 minutters kjøring nord for Trondheim.

Eiendommen, som er på 41 mål, er kjøpt i partnerskap med Levanger-baserte Sebo Boliger AS.

Tollef Svenkerud opplyser at tomten er under regulering med mål om å ha den ferdig regulert høsten 2019.

Første salgstrinn legges ut så fort regulering er godkjent.

– Samlet ser vi for oss å kunne bebygge tomten med rundt 320 boliger med en blanding av småhus og leiligheter, sier Tollef Svenkerud.

Kjøper utviklingseiendom i Asker

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har signert avtale om kjøp av Kirkeveien 226 i Asker.

– Eiendommen ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely og vil kunne bygges ut med ca. 7500 kvadratmeter bolig og næring etter endt detaljregulering.

Dette opplyser Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Opp mot 700 enheter
Hensikten med områdeplanen for Føyka-Elvely er å tilrettelegge for en bymessig videreutvikling av Asker Sentrum.

Samlet kan boligvolumet utgjøre rundt 600-700 enheter.

– I Asker har Tollefsen fra før 96 leiligheter under utvikling i Bankveien 10, som straks legges ut for salg, avslutter Tollef Svenkerud.

Varsler betydelige eiendomskjøp for 2019

– For 2019 skal vi legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 650 boliger og som har en salgsverdi på rundt tre milliarder kroner, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

Har solgt boliger for nesten en milliard kroner
I løpet av 2018 har Fredensborg Bolig solgt boliger for 984 millioner kroner. Ved utgangen av året har selskapet 248 boliger under bygging.

Totalt har selskapet ca. 4 000 boliger under utvikling og tar sikte på å ha 700 boliger under bygging ved utgangen av 2019, opplyser Svenkerud.

– Gjennom vår solide industrielle og finansielle plattform skal vi kjøpe betydelig med utviklingseiendom også i 2019, sier Tollefsen-makkeren.

Forventer stabil boligprisutvikling
– Hvordan tror dere markedet for nye boliger vil utvikle seg i 2019?

– Med noe finansuro, god tilbudsside og stigende rente tror vi prisene for nye boliger vil holde seg nokså flatt gjennom 2019, sier Svenkerud – og begrunner dette blant annet med god lønnsvekst, befolkningsvekst og sysselsetting – samt stabil tilgang til finansiering for boligkjøperne.

– Befolkningsveksten ligger fra 1 til 1,5 prosent for byene. Bankene vil yte finansiering til boligkjøperne og er ansvarlige i forhold til krav om forhåndssalg ved finansiering av nyboligprosjektene.

– Vi tror omsetningsvolum blir mye likt 2018, rundt 27.000 enheter, som er en del ned fra toppårene 2015 og 2016. For områdene Oslo, Akershus og Trondheim, hvor vi per tiden har prosjekter, endte salget samlet på rundt 7000 boliger i 2018, avslutter Tollef Svenkerud.

 

Kilde: Estate Nyheter mandag 31. desember 2018

Nok et tomtekjøp fra Tollefsen

Fredensborg Bolig har kjøpt ytterligere en utviklingstomt, denne gangen i Kroerveien inntil Vestby stasjon. Tomten er omfattet av områdeplanen for Vestby sentrum, og vil etter gjennomført detaljregulering kunne bygges ut med cirka 110 leiligheter.

Venter løft med Follobanen


– Vi har tro på denne regionen, ikke minst som følge av det positive bidraget Follobanen vil gi når den står ferdig med reisetid til Oslo på 22 minutter, sier Tollef Svenkerud.

Fredensborg Bolig har vært aktive tomtekjøpere den siste tiden. I slutten av november signerte selskapet avtale om kjøp av en utviklingstomt på Vollebekk. Denne tomten kan bebygges med rundt 200 boliger.

I begynnelsen av desember ble det kjent at Fredensborg Bolig hadde kjøpt en tomt på 12 mål på Lørenskog. Denne tomten er ferdig regulert og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

Tollefsen kjøper 12 mål utviklingstomt i Lørenskog

Det Tollefsen og Tollef Svenkerud eide selskapet Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt, denne gangen på Lørenskog.

Adressen er Tunveien 2 og tomten er på ca. 12.000 kvm. I dag huser tomten et hagesenter, som vil bli avviklet i løpet av 2 år. Tomten er ferdig regulert, og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

Eiendommen er en del av område Skårer syd hvor det er stor byggeaktivitet.

Prosjektet vil være det siste som bygges for hele området, avslutter Tollef Svenkerud.

 

Skal bygge 4.000 boliger

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier fifty–fifty. Ivar Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.
– Vi har nå 33 prosjekter under utvikling som inneholder cirka 4.000 leiligheter, sier daglig leder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektene befinner seg i hovedsak Oslo og Akershus, samt Trondheim.
De har nå fem prosjekter under bygging med rundt 220 leiligheter. Neste år ser de for seg å ha 500 boliger under bygging.
– Marked i balanse
Svenkerud tror at omsetningen av både brukte og nye boliger vil holde seg bra oppe.
– Men på grunn av tilbudssiden tror vi på ganske flat utvikling i prisene de neste to årene, sier Svenkerud.
Han mener markedet nå er i en viss balanse.
– Samlet er det en god del for salg, både brukt og nytt, men det selges bra om dagen.
Det viser også salget av leiligheter i Waldemars Tårn, som ligger ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Der skal Fredensborg Bolig utvikle et helt kvartal. 40 prosent ved salgsstart.

Waldemars Tårn består av 35 leiligheter, der snittprisen ligger på 100.000 kroner pr. kvadratmeter. 40 prosent av leilighetene ble solgt ved salgsstart siste uken i oktober.
– Vi er godt fornøyd med salget. I et noe selektivt boligmarked kan det tenkes at kjøperne setter pris på Fredensborg Boligs kvaliteter i prosjektet, sier Svenkerud.

Waldemars Tårn skal bygges på tomten til gamle Salomon skofabrikk, i et område med fredet bebyggelse som er totalrenovert. Prosjektet består av et tårnbygg med ti etasjer.
Ifølge Svenkerud er det de små leilighetene som er solgt først. Salgsverdien av de 14 solgte leilighetene er 63 millioner kroner, og samlet salgsverdi for hele prosjektet er 227 millioner.

Ivar Tollefsen er kjent som eiendomsinvestor, rallyfører, skiløper og fjellklatrer. Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer. Hans selskap Fredensborg hadde i de tre årene 2015–2017 et samlet resultat etter skatt på over 10 milliarder kroner, men det gode resultatet skyldes i hovedsak oppskrivninger av eiendomsverdiene. 
I fjor samlet han mesteparten av eiendommene i det svenske børsnoterte selskapet Heimstaden, der han eier 86 prosent av aksjene og kontrollerer 99,8 prosent av stemmene. De resterende 14 prosentene er preferanseaksjer som Heim­staden kan innløse hvis ønskelig.

Det svenske selskapet, med hovedkontor i Malmø, rapporterte i siste kvartalsrapport pr. 30. september at selskapet sitter på utleieeiendommer til en markedsverdi på 70 milliarder svenske kroner, noe som er en økning på 20 milliarder siden årsskiftet.

Halvparten av eiendomsverdiene er i Sverige, resten fordeler seg omtrent likt på Norge og Danmark. I høst har selskapet også kjøpt eiendommer i Tyskland og Nederland. Heimstaden dro inn 2,4 milliarder svenske kroner i leieinntekter i årets første ni måneder. På grunn av store verdiøkninger, endte resultatet på over 2,4 milliarder svenske kroner, som er 1 milliard mer enn på samme tid i fjor. Men også gjelden øker, den var på 37 milliarder kroner ved utgangen av september.

Tollefsen har også mye eiendom utenfor det børsnoterte selskapet. Han kjøpte i fjor, på privat hånd, bygget som den amerikanske ambassaden tidligere holdt til i, i Henrik Ibsens gate 48 i Oslo. Tollefsen vil gjøre bygget om til hovedkontor for Fredensborg-konsernet og prisen skal ha vært 460 millioner. Han ønsker å bygge ny etasje, vollgrav og takterrasse med uteservering, men ifølge Nettavisen forrige uke har Byantikvaren nå sagt nei til disse planene på grunn av at det vil være i strid med fredningen av bygget.

Kilde: Finansavisen/Kristin Vidhammer

 

Tollefsen kjøper utviklingstomt

Fredensborg Bolig har sikret seg 9,5 mål utviklingstomt på Vollebekk.

Det Ivar Tollefsen- og Tollef Svenkerud-eide selskapet Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt, denne gangen inntil Vollebekk T-banestasjon.

Eiendommen har umiddelbar nærhet til skoler, barnehager, idrettssenter og handel. Eiendommen som er på 9,5 mål, har adresse Hans Møller Gasmanns vei 3.

Det blir ikke opplyst hvor mye Fredensborg Bolig må betale for eiendommen.

– Eksisterende næringsbygg huser i dag bilvirksomheten til Thrane-Steen, men på sikt ser Fredensborg Bolig for seg at tomten kan bebygges med rundt 200 boliger, sier Tollef Svenkerud.

– Transformasjon er naturlig i forlengelsen av øvrige boligprosjekter i området, avslutter Svenkerud.