fbpx

Fredensborg Bolig kjøper stort på Kolbotn

Har sikret seg tomt som kan gi plass til 75 nye boliger.

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har tidligere vært helt klare på at de skal bruke 2020 til å fylle opp tomtebanken. I 2019 har selskapet solgt boliger for 952 millioner kroner, og ved utgangen av året hadde Fredensborg Bolig 597 boliger under bygging.

Gjennom 2019 er det kjøpt eiendommer som kan bebygges med ca. 1500 boliger. Ved årsskiftet uttalte Tollef Svenkerud at man i 2020 skulle legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 630 boliger.

Nå har Fredensborg Bolig gjort avtale om kjøp av en tomt på 11 mål på Kolbotn. Tomten ligger i en vestvendt skråning med utsikt over Kolbotntjernet.

– Tomten er beliggende i et etablert boligområde med gangavstand til Kolbotn Stasjon, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

– Eiendommen skal detaljreguleres i tråd med områderegleringen vedtatt november 2018 og kan bebygges med inntil 8.000 m2 BRA, estimert til ca. 6.400 m2 BRA tilsvarende i overkant av ca. 75 terrasserte boliger, sier Tollef Svenkerud

Han ønsker ikke å opplyse hva selskapet måtte betale for eiendommen.

I februar ble det kjent at Fredensborg kjøper hele 83 mål for utvikling i Trondheim. Denne handelen ble gjort sammen med Bolig Norge. I dag inneholder eiendommen om lag 480 studentboliger.

Estate Nyheter v/ Thor Arne Brun (Oppdatert 20. Mai 2020 12:42 )

11 MÅL: Det markerte området kan gi plass til 75 terrasserte boliger.

 

Fredensborg Bolig kjøper 83 mål for utvikling

Fredensborg Bolig og Bolig Norge har sammen kjøpt Steinan studentby av Studentsamskibnaden i Trondheim. Eiendommen er på 83 mål og inneholder i dag ca. 480 studentboliger.

– Vår ambisjon er å utvikle eiendommen i tråd med kommunens byvekstavtale og nullvekstmål. Avstand til Torget er kun fem kilometer og det er under tre kilometer til NTNU, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Eiendommen skal ifølge Fredensborg utvikles til et fremtidsrettet og bærekraftig boligområde, med fokus på energibruk og miljø. Eiendommen er videre knyttet direkte til store grønt- og friarealer  og til Estenstadmarka, samtidig har man tilgang på byens fasiliteter med gangavstand til to lokalsentre, dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet, god tilgang på offentlig transport samt sykkelavstand til det meste byen har å by på.

Eksisterende høyspentlinje, som i dag går over tomten, skal legges i bakken.

– Vi ser fram å begynne utviklingsarbeidet for fullt, i godt samarbeid med Trondheim kommune og nærmiljøet, sier Vegard Tyldum, regionsjef i Fredensborg Bolig.

Eierskapet i Bolig Norge AS er Fastighets AB Balder (80 prosent) og Oxaal Holding AS (20 prosent).

 

Estate Nyheter Thor Arne Brun (Oppdatert 21. Februar 2020 15:51 )

Nå er det klart hvem som skal bygge ut ny bydel

Fire boligutbyggere kjøper eiendommen hvor det rettspsykiatriske sykehuset på Brøset (Trondheim) ligger i dag.

Det er Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt som sammen kjøper eiendommen av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune.

Fredensborg Bolig eies av en av landets største eiendomsbesittere, Ivar Tollefsen, og Torleif Svenkerud. De tre andre kjøperne er fra Trondheim.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim, Vegard Nymo Tyldum, forteller at de fire skal eie én firedel hver av Brøset-utbyggingen.

– Alle synes Brøset er ei attraktiv tomt. Vi ønsker å utvikle den slik at det blir en god plass å bo for folk, sier Tyldum.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte. 
(Foto: FREDENSBORG BOLIG)
Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte.  FOTO: FREDENSBORG BOLIG

– Fikk forventet pris

Ifølge områdereguleringsplanen skal Brøset utvikles til en fremtidsrettet miljøbydel, som er klimanøytral, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder.

Områdeplanen skisserer at det kan bygges rundt 1735 boliger på Brøset, som tilsier tretten boliger i snitt per dekar.

Verken Tyldum eller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg vil si hva prisen på eiendommen ble.

– Den er i tråd med forventningene våre, er alt Aschim vil si.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned. 
(Foto: GEIR ANDERS RYBAKKEN)
Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned.  FOTO: GEIR ANDERS RYBAKKEN

Da Brøset ble lagt ut i markedet for salg i starten av november i fjor, opplyste Statsbygg at en uavhengig verdivurdering anslo markedsprisen til over 800 millioner kroner.

– Ikke flere igjen

Avtalen om salget er ikke signert ennå.

– Vi er i en situasjon hvor formalitetene ikke er på plass. Vi har en intensjon om å signere avtalen med gruppen i slutten av februar, sier Aschim.

Daglig leder og partner Knut Efskin i Norion Næringsmegling, som meglet salget på vegne av eierne, sier interessen var stor.

– Det er ikke bare den største tomta som finnes til bolig i Trondheim, hvis vi ser bort fra eiendommer som Øvre Rotvoll og Overvik. Nå er det ikke flere slike store områder igjen, som ligger så sentralt som Brøset, sier Efskin.

Fem grupperinger var interessert i å kjøpe eiendommen.

– Vi gikk tre-fire runder med bud. Vi startet med fem budgivere, så var det to som konkurrerte på slutten, sier Efskin.

Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta. 
(Foto: Terje Svaan)
Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta.  FOTO: TERJE SVAAN

Kommunen kjøpte for 95 mill.

Brøset-eiendommen er på 346 dekar. Aschim forteller at Trondheim kommune allerede har kjøpt 34,5 dekar av den for 95 millioner kroner.

Ifølge områdereguleringsplanen fra 2013, er dette arealet satt av til barnehage, skole og bygg til helse- og velferdstjenester. Arealet de fire boligutbyggerne kjøper er dermed på 311,5 dekar.

I en pressemelding sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig at de i lang tid har ønsket å delta i utformingen av Brøset.

– Vi skal foredle den ambisiøse miljøprofilen som ligger i områdeplanene, for å sikre at bydelen blir levende med de riktige kvaliteter og tilbud for en moderne, fremtidsrettet og bærekraftig bydel, sier Munkhaugen.

– Brøset, beliggende i naturskjønne omgivelser bare tre kilometer fra sentrum, med meget gode sol- og utsiktforhold, representerer en spesielt god ressurs for byutvikling i Trondheim, sier daglig leder Terje Steen i Trym Bolig i pressemeldingen.

1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet. 
(Foto: Frank Lervik)
1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet.  FOTO: FRANK LERVIK

Hovedbygget fredet

Bygningene på Brøset er på rundt 19.000 kvadratmeter. I dag leier St. Olavs hospital byggene hvor det rettspsykiatriske sykehuset ligger. Det skal flytte til et nytt sikkerhetbygg rundt årsskiftet 2022/2023, som St. Olavs hospital har under bygging på Østmarka på Lade.

Det er 16 bygninger som eies av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune på Brøset. Hovedbygget og 1960-bygget er fredet og regulert til bevaring. De øvrige byggene har ulik antikvarisk verdi.

Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør. 
(Foto: Helene Mariussen)
Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør.  FOTO: HELENE MARIUSSEN

– Ta markedsandeler i Trondheim

Fredensborg-konsernet forvalter rundt 50 000 leiligheter for utleie i Skandinavia, Nederland og Tyskland, og eier eiendom for over 90 milliarder. Konsernet ønsker nå også å bli en av landets ledende boligutviklere.

– Vi ønsker å ta 10-15 prosent av markedet for nye boliger i Trondheim, sier Tyldum.

Her er Fredensborg Bolig allerede medeier i boligprosjektene Bromstad Allé, hvor 58 leiligheter er til salgs, og Vikhammerstrand.

Heimdal Bolig, som eies 80 prosent av Roar Munkhaugen og 20 prosent av Børge Aunaas, står allerede for rundt 20 prosent av utbyggingen av nye boliger i Trondheim. med en produksjon på 300-350 boliger årlig. Trym Bolig eies av Karl Johan Kopreitan, og bygger rundt 150 boliger i årlig. Byggteknikk Prosjekt har gått fra å være entreprenøren AS Anlegg, til å eie næringsbygg og tomter. Selskapet er et av flere eid av familien Svendsen.

Publisert av Adresseavisen 08.01.2020 – Sissel Lynum

Ønsker å gjøre “betydelige” tomtekjøp i 2020

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig har planene klare for å fylle opp tomtebanken ytterligere.

Fredensborg Bolig har benyttet romjulen til å oppsummere 2019. Opptellingen viser at selskapet i 2019 har solgt boliger for 952 millioner kroner.

Ved utgangen av året har Fredensborg Bolig 597 boliger under bygging.

Selskapet har gjennom 2019 vært svært aktiv på kjøp av utviklingseiendommer. Gjennom året er det kjøpt eiendommer som kan bebygges med ca. 1500 boliger. Selskapet har nå ca. 5500 boliger under utvikling.

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud. De to har for lengst lagt budsjettene for 2020.

– For 2020 skal vi legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 630 boliger, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

Leie til eie
Som første boligaktør i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig i 2019 «Leie til eie»-konseptet på sine boliger. «Leie til eie» bidrar til å senke terskelen inn på boligmarkedet for de som har betjeningsevne, men mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig.

«LEIE TIL EIE»: Gjennom blant annet Lørenskog Hageby tilbyr Fredensborg Bolig nye hjem til de som mangler egenkapital.

I høst ble konseptet tilbudt på tre boligprosjekter, to i Oslo og ett i Asker sentrum. I løpet av første kvartal 2020 vil selskapet tilby «Leie til eie» på ytterligere tre prosjekter. Dette er Kværnerhøyden i Oslo, Lørenskog Hageby og Kløvertunet på Jessheim.

Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsen, miljøet og lommeboken. «Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig», uttalte Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, tidligere i år.

– I 2020 vil intensivere arbeidet for å ta ytterligere samfunnsansvar gjennom våre boligprosjekter, sier Svenkerud.

Stor appetitt på nye tomtekjøp
Fredensborg Bolig har som nevnt gjort mange tomtekjøp i 2019. Men selskapet går likevel sultne inn i 2020.

– Fra vår solide, industrielle og finansielle plattform ønsker vi å kjøpe betydelig med utviklingseiendom også kommende år, avslutter Tollef Svenkerud.

Estate Nyheter Thor Arne Brun Tirsdag 31. desember 2019

Tollefsen kjøper mer utviklingseiendom i Asker

Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av Kirkeveien 220 og 222 i Asker. Eiendommene ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely og vil kunne bygges ut med ca. 8000 kvadratmeter bolig og næring.

– Hensikten med områdeplanen for Føyka-Elvely er å tilrettelegge for en bymessig videreutvikling av Asker Sentrum. Samlet boligvolumet kan utgjøre rundt 600-700 enheter. Eiendommene er regulert og klare for rammesøknad, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.
– Selger Elvely Holding AS forventes å bli eier av næringsarealer som skal oppføres på Elvely og skal være deleier i utbygningsprosjektet, sier Svenkerud.
Tidligere år kjøpte Fredensborg Bolig naboeiendommen Kirkeveien 226.
I Asker har Tollefsen fra før 96 leiligheter under utvikling i Bankveien 10, som legges ut for salg i oktober.
Estate.no /  Thor Arne Brun 15. oktober

Forplikter seg til å bygge grønt

Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050. – Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i, sier styreleder Tollef Svenkerud.

Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsens selskap Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere, noe som blant annet skal oppnås gjennom misjonen om å skape bedre hjem.
Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5 000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim.

Ansvar for lokalsamfunn og miljø

– Som boligbygger utvikler man eiendomsprosjekter som skal vare i generasjoner. Det medfører et ansvar overfor lokalsamfunnet og miljøet. I Fredensborg Bolig er vi bevisst på ansvaret og utvikler prosjekter som tar hensyn til omgivelsene, sier Svenkerud.
Ved å signere ti strakstiltak for boligutviklere forplikter Fredensborg Bolig seg til det bygges grønt i hele sin portefølje.
– Selskapet vil fremover konkretisere og implementere bærekraftsmålene i alle nye prosjekt, tilføyer daglig leder Magnus Aune Hvam.
– Vår motivasjon for å utvikle bærekraftige boligprosjekt har opphav i vårt verdigrunnlag. I tillegg tror vi boligkjøperen i stadig større grad vil etterspørre bærekraftige løsninger. Skal vi oppnå vår visjon om å bli en av Norges ledende boligutviklere er vi nødt til å imøtekomme og overgå markedets forventninger, også når det gjelder bærekraft og miljø, sier Svenkerud.

– Samfunnet trenger bevisste boligbyggere

Strakstiltakene er en del av Eiendomsektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 43 selskaper har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.
– Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
– Det er inspirerende for Norsk Eiendom at stadig flere boligutviklere forplikter seg på veikartet. Vi ønsker Fredensborg Bolig velkommen inn i et godt selskap av ambisiøse boligutviklere, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.
Estate.no /  Thor Arne Brun 26.september

Leie til eie får flere inn på boligmarkedet

Som første boligaktør i Osloregionen, lanserer Fredensborg Bolig konseptet Leie til eie, som gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Fredensborg Bolig vil i løpet av høsten 2019 lansere Leie til eie-boliger i sine prosjekter.

-Vi har en ambisjon om å utvikle Leie til eie-boliger for fire milliarder kroner, noe som tilsvarer cirka 1.000 boliger og 20 % av dagens utviklingsportefølje. Vi håper å inngå 150 avtaler det kommende året, sier arbeidende styreleder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Konseptet innebærer at kunden kan «bo seg hjem» i boligen, gjennom å bygge egenkapital og få verdistigning i perioden man leier sin egen leilighet, før man kjøper den.

– Vi ser frem til å lansere et innovativt konsept for salg av våre prosjektboliger som åpner for at flere kan ta del i boligmarkedet. Samtidig vil Leie til eie bidra til at vi kan bygge flere boliger raskere, sier leder for forretningsutvikling, Stian Eide Myhre.

Leie til eie er av både politikere og andre trukket frem som et mulig virkemiddel for å senke terskelen inn på boligmarkedet. Fredensborg Boligs konsept innebærer at boligkjøperen inngår en tre års leieavtale for den nye boligen som har en byggetid på cirka to år. Leieavtalen kan sies opp når som helst i perioden. Med leieavtalen følger en rett, men ingen plikt til å kjøpe boligen til opprinnelig listepris.

– Vi henvender oss til en attraktiv kundegruppe som ikke har anledning til å ta del i boligmarkedet. Dagens boligpriser i storbyer kombinert med boliglånsforskriftens krav om 15 prosent egenkapital medfører nå at også personer med god utdannelse og sikker inntekt ekskluderes fra boligmarkedet, sier Myhre.

Gjennom en Leie til eie-avtale får man i praksis fem år på seg til å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe boligen med drahjelp fra all eventuell verdistigning på den boligen man leier.  

– Leie til eie er helt i tråd med Fredensborg Bolig sin identitet. Vi skal være en ansvarlig og nytenkende boligutvikler som skaper bedre hjem, avslutter Tollef Svenkerud.

For mer informasjon kontakt leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre, stian@fredensborgbolig.no, tlf: 916 300 20

Solgte leilighet for 26 millioner kroner

Toppleilighet i ­Waldemars Tårn på Alexander Kiellands plass ble solgt for 25,8 millioner, noe som gir en kvadratmeterpris på 138.000 kroner.

Skyhøy kvadratmeterpris

– Leiligheten på 187 kvadratmeter er et resultat av to toppleiligheter som er slått sammen, slik at kjøperne disponerer en hel etasje. Det er heis rett opp i leiligheten, samt privat takterrasse på 130 kvadratmeter, sier daglig leder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Waldemars Tårn skal bygges på tomten til gamle Salomon skofabrikk. Prosjektet består av et tårnbygg med ti etasjer.

Bygget består av 35 leiligheter, der snittprisen ligger på 100.000 kroner pr. kvadratmeter.

– Vi har nå solgt for over 50 prosent av totalverdien, og ønsker byggestart etter sommeren, sier Svenkerud.

Stor boligutvikler

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier 50/50. Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.

Fredensborg Bolig har over 4.000 boliger under bygging, salg og utvikling, og har pr. i dag flere prosjekter for salg i Oslo, Akershus og Trondheim.

– Siste prosjekt som nylig ble lagt ut for salg, er Vestbyen på Jessheim. Her ble 50 prosent av leilighetene – 23 av 46 – solgt i første salgstrinn ved salgsstart, sier Svenkerud.

De tar sikte på salgsstart for ytter­ligere tre prosjekter før sommeren.

Finansavisen/Dagbladet 21. april 2019

Kjøper 41 mål utviklingstomt

Fredensborg Boligs nye tomtekjøp kan gi plass til 320 boliger.

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt.

Denne gangen har selskapet kjøpt på Vikhammer, 10 minutters kjøring nord for Trondheim.

Eiendommen, som er på 41 mål, er kjøpt i partnerskap med Levanger-baserte Sebo Boliger AS.

Tollef Svenkerud opplyser at tomten er under regulering med mål om å ha den ferdig regulert høsten 2019.

Første salgstrinn legges ut så fort regulering er godkjent.

– Samlet ser vi for oss å kunne bebygge tomten med rundt 320 boliger med en blanding av småhus og leiligheter, sier Tollef Svenkerud.

Kjøper utviklingseiendom i Asker

Fredensborg Bolig, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, har signert avtale om kjøp av Kirkeveien 226 i Asker.

– Eiendommen ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely og vil kunne bygges ut med ca. 7500 kvadratmeter bolig og næring etter endt detaljregulering.

Dette opplyser Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Opp mot 700 enheter
Hensikten med områdeplanen for Føyka-Elvely er å tilrettelegge for en bymessig videreutvikling av Asker Sentrum.

Samlet kan boligvolumet utgjøre rundt 600-700 enheter.

– I Asker har Tollefsen fra før 96 leiligheter under utvikling i Bankveien 10, som straks legges ut for salg, avslutter Tollef Svenkerud.

Varsler betydelige eiendomskjøp for 2019

– For 2019 skal vi legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 650 boliger og som har en salgsverdi på rundt tre milliarder kroner, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

Har solgt boliger for nesten en milliard kroner
I løpet av 2018 har Fredensborg Bolig solgt boliger for 984 millioner kroner. Ved utgangen av året har selskapet 248 boliger under bygging.

Totalt har selskapet ca. 4 000 boliger under utvikling og tar sikte på å ha 700 boliger under bygging ved utgangen av 2019, opplyser Svenkerud.

– Gjennom vår solide industrielle og finansielle plattform skal vi kjøpe betydelig med utviklingseiendom også i 2019, sier Tollefsen-makkeren.

Forventer stabil boligprisutvikling
– Hvordan tror dere markedet for nye boliger vil utvikle seg i 2019?

– Med noe finansuro, god tilbudsside og stigende rente tror vi prisene for nye boliger vil holde seg nokså flatt gjennom 2019, sier Svenkerud – og begrunner dette blant annet med god lønnsvekst, befolkningsvekst og sysselsetting – samt stabil tilgang til finansiering for boligkjøperne.

– Befolkningsveksten ligger fra 1 til 1,5 prosent for byene. Bankene vil yte finansiering til boligkjøperne og er ansvarlige i forhold til krav om forhåndssalg ved finansiering av nyboligprosjektene.

– Vi tror omsetningsvolum blir mye likt 2018, rundt 27.000 enheter, som er en del ned fra toppårene 2015 og 2016. For områdene Oslo, Akershus og Trondheim, hvor vi per tiden har prosjekter, endte salget samlet på rundt 7000 boliger i 2018, avslutter Tollef Svenkerud.

 

Kilde: Estate Nyheter mandag 31. desember 2018

Nok et tomtekjøp fra Tollefsen

Fredensborg Bolig har kjøpt ytterligere en utviklingstomt, denne gangen i Kroerveien inntil Vestby stasjon. Tomten er omfattet av områdeplanen for Vestby sentrum, og vil etter gjennomført detaljregulering kunne bygges ut med cirka 110 leiligheter.

Venter løft med Follobanen


– Vi har tro på denne regionen, ikke minst som følge av det positive bidraget Follobanen vil gi når den står ferdig med reisetid til Oslo på 22 minutter, sier Tollef Svenkerud.

Fredensborg Bolig har vært aktive tomtekjøpere den siste tiden. I slutten av november signerte selskapet avtale om kjøp av en utviklingstomt på Vollebekk. Denne tomten kan bebygges med rundt 200 boliger.

I begynnelsen av desember ble det kjent at Fredensborg Bolig hadde kjøpt en tomt på 12 mål på Lørenskog. Denne tomten er ferdig regulert og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

Tollefsen kjøper 12 mål utviklingstomt i Lørenskog

Det Tollefsen og Tollef Svenkerud eide selskapet Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt, denne gangen på Lørenskog.

Adressen er Tunveien 2 og tomten er på ca. 12.000 kvm. I dag huser tomten et hagesenter, som vil bli avviklet i løpet av 2 år. Tomten er ferdig regulert, og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

Eiendommen er en del av område Skårer syd hvor det er stor byggeaktivitet.

Prosjektet vil være det siste som bygges for hele området, avslutter Tollef Svenkerud.

 

Skal bygge 4.000 boliger

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier fifty–fifty. Ivar Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.
– Vi har nå 33 prosjekter under utvikling som inneholder cirka 4.000 leiligheter, sier daglig leder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektene befinner seg i hovedsak Oslo og Akershus, samt Trondheim.
De har nå fem prosjekter under bygging med rundt 220 leiligheter. Neste år ser de for seg å ha 500 boliger under bygging.
– Marked i balanse
Svenkerud tror at omsetningen av både brukte og nye boliger vil holde seg bra oppe.
– Men på grunn av tilbudssiden tror vi på ganske flat utvikling i prisene de neste to årene, sier Svenkerud.
Han mener markedet nå er i en viss balanse.
– Samlet er det en god del for salg, både brukt og nytt, men det selges bra om dagen.
Det viser også salget av leiligheter i Waldemars Tårn, som ligger ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Der skal Fredensborg Bolig utvikle et helt kvartal. 40 prosent ved salgsstart.

Waldemars Tårn består av 35 leiligheter, der snittprisen ligger på 100.000 kroner pr. kvadratmeter. 40 prosent av leilighetene ble solgt ved salgsstart siste uken i oktober.
– Vi er godt fornøyd med salget. I et noe selektivt boligmarked kan det tenkes at kjøperne setter pris på Fredensborg Boligs kvaliteter i prosjektet, sier Svenkerud.

Waldemars Tårn skal bygges på tomten til gamle Salomon skofabrikk, i et område med fredet bebyggelse som er totalrenovert. Prosjektet består av et tårnbygg med ti etasjer.
Ifølge Svenkerud er det de små leilighetene som er solgt først. Salgsverdien av de 14 solgte leilighetene er 63 millioner kroner, og samlet salgsverdi for hele prosjektet er 227 millioner.

Ivar Tollefsen er kjent som eiendomsinvestor, rallyfører, skiløper og fjellklatrer. Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer. Hans selskap Fredensborg hadde i de tre årene 2015–2017 et samlet resultat etter skatt på over 10 milliarder kroner, men det gode resultatet skyldes i hovedsak oppskrivninger av eiendomsverdiene. 
I fjor samlet han mesteparten av eiendommene i det svenske børsnoterte selskapet Heimstaden, der han eier 86 prosent av aksjene og kontrollerer 99,8 prosent av stemmene. De resterende 14 prosentene er preferanseaksjer som Heim­staden kan innløse hvis ønskelig.

Det svenske selskapet, med hovedkontor i Malmø, rapporterte i siste kvartalsrapport pr. 30. september at selskapet sitter på utleieeiendommer til en markedsverdi på 70 milliarder svenske kroner, noe som er en økning på 20 milliarder siden årsskiftet.

Halvparten av eiendomsverdiene er i Sverige, resten fordeler seg omtrent likt på Norge og Danmark. I høst har selskapet også kjøpt eiendommer i Tyskland og Nederland. Heimstaden dro inn 2,4 milliarder svenske kroner i leieinntekter i årets første ni måneder. På grunn av store verdiøkninger, endte resultatet på over 2,4 milliarder svenske kroner, som er 1 milliard mer enn på samme tid i fjor. Men også gjelden øker, den var på 37 milliarder kroner ved utgangen av september.

Tollefsen har også mye eiendom utenfor det børsnoterte selskapet. Han kjøpte i fjor, på privat hånd, bygget som den amerikanske ambassaden tidligere holdt til i, i Henrik Ibsens gate 48 i Oslo. Tollefsen vil gjøre bygget om til hovedkontor for Fredensborg-konsernet og prisen skal ha vært 460 millioner. Han ønsker å bygge ny etasje, vollgrav og takterrasse med uteservering, men ifølge Nettavisen forrige uke har Byantikvaren nå sagt nei til disse planene på grunn av at det vil være i strid med fredningen av bygget.

Kilde: Finansavisen/Kristin Vidhammer

 

Tollefsen kjøper utviklingstomt

Fredensborg Bolig har sikret seg 9,5 mål utviklingstomt på Vollebekk.

Det Ivar Tollefsen- og Tollef Svenkerud-eide selskapet Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt, denne gangen inntil Vollebekk T-banestasjon.

Eiendommen har umiddelbar nærhet til skoler, barnehager, idrettssenter og handel. Eiendommen som er på 9,5 mål, har adresse Hans Møller Gasmanns vei 3.

Det blir ikke opplyst hvor mye Fredensborg Bolig må betale for eiendommen.

– Eksisterende næringsbygg huser i dag bilvirksomheten til Thrane-Steen, men på sikt ser Fredensborg Bolig for seg at tomten kan bebygges med rundt 200 boliger, sier Tollef Svenkerud.

– Transformasjon er naturlig i forlengelsen av øvrige boligprosjekter i området, avslutter Svenkerud.