fbpx

Eiendommen, Gilhusveien 5- 7, ligger i Gilhusbukta i Lier og er på 13,5 mål. I dag benyttes eiendommen til kontor/lager/logistikk. Gilhusbukta planlegges bygd ut med 2.500 boliger gjennom en total transformering fra industri- og næringsområde til et urbant og bærekraftig byområde som knytter sammen land og sjø.

Fjordbyen er et politisk samarbeid mellom Lier og Drammen om utvikling av et attraktivt byområde på Lierstranda og Brakerøya. Dette er et av Norges største byutviklingsprosjekter med over 1 million kvadratmeter. Ferdig utbygd vil Fjordbyen Lier Drammen gi plass til 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.

 

Illustrasjon: LINK Arkitektur/Eidos Eiendomsutvikling.

 

Fjordbyen skal utvikles med urbane boliger til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Her blir det korte avstander til alt du finner i en by, men også til sjøen.

Les mer om Fjordbyen Lier Drammen

 

PUBLISERT 19. januar 2022 / SKREVET AV Fredensborg Bolig