Fredensborg Bolig AS har inngått avtale om kjøp av eiendomsutviklingsselskapet HENT Eiendomsinvest AS.

HENT Eiendomsinvest er et boligutviklingsselskap under HENT Eiendom AS, som igjen eies av entreprenørkjempen HENT AS.  Selskapets virksomhetsområde er utvikling av tomter til bolig- prosjekter. Selskapet har cirka 1 200 boliger med noe tilhørende næringsarealer under utvikling.

Kjøpet gir oss tilgang til et betydelig antall byggeklare boliger med attraktiv beliggenhet. Vi får også med oss dyktige medarbeidere som vil tilføre Fredensborg Bolig ytterligere kompetanse, blant annet betydelig lokalkunnskap om boligmarkedet i Trondheimsregionen. Kjøpet er en del av vår vekststrategi, sier Svenkerud.

Etter kjøpet vil Fredensborg Bolig ha cirka 3 700 boliger under utvikling. Flere boligprosjekter legges ut for salg i løpet av året.

HENT Eiendomsinvest vil etter oppkjøpet bli innlemmet i Fredensborg Bolig.

PUBLISERT 2. mai 2018 / SKREVET AV Fredensborg Bolig