fbpx

Ved inngangen til 2023 har Fredensborg Bolig 912 boliger under bygging med en salgsgrad på 90 prosent ved inngangen til 2023.

Salget for 2022 endte på 352 boliger mot 520 solgte boliger i 2021. Lavere salgstakt fra i høst som hos de fleste andre. Rentehevinger, inflasjon og høye strømpriser bidro til å kjølne kjøpelysten. Lavere salgstakt er en utvikling vi forventer at også følger bransjen inn i 2023.

Med overheng fra 2022 har Fredensborg Bolig rundt 600 boliger som virksomheten kan selge i 2023.

Vi har jobbet målrettet med sosial bærekraft gjennom om å tilby ti prosent av våre boliger på Leie til eie. Dette klarte vi i 2022, og 70 prosent av våre innflyttede Leie til eie-kunder har allerede kjøpt boligen.

Videre har grønn bærekraft også  stått i fokus gjennom 2022, blant annet gjennom klimagassregnskap, CO2 reduksjonsprogram og Breeam-sertifisering

Samlet har Fredensborg Bolig rundt 12.000 boliger under utvikling.

PUBLISERT 4. januar 2023 / SKREVET AV Fredensborg Bolig