fbpx

Har utviklingspotensial for 10.000 kvadratmeter bolig og næring.

Fredensborg Bolig kjøper Elias Smiths vei 10, i 50/50-partnerskap med Svill Eiendom. Eiendommen er sentralt plassert i Sandvika, og tomten måler 3.750 kvadratmeter.

Svill Eiendom eies av Oslo Røde Kors. Gjennom utskillelse av eiendomsmassen som Oslo Røde Kors eide på midten av 1990-tallet, ble det etablert et eget eiendomsselskap for å trekke frem organisasjonens verdier i eiendom og profesjonalisere forvaltningen.

Selskapet er i dag organisert gjennom morselskapet Svill Eiendom AS med tilhørende datterselskap i en optimalisert selskapsstruktur.

Daglig leder for Svill Eiendom er Gjermund Fossnes. Han ble ansatt i Svill i 2021, og kom da fra stillingen som Head of Commercial Management i Newsec Property Asset Management.

Svill Eiendom hadde i 2021 en portefølje på 35.000 kvadratmeter eiendom.

Elias Smiths vei 10 er et sentralt beliggende bygg i sentrum av Sandvika med moderne lokaler utleid til flere typer leietakere, særlig innen kontor og helserelatert virksomhet. Eiendommen er lokalisert på en selveid tomt langs Sandvikselva.

– Eiendommen har utviklingspotensial for bolig og næring på rundt 10.000 kvadratmeter, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/fredensborg-bolig-og-svill-eiendom-kjoper-i-sandvika/359546
PUBLISERT 20. desember 2022 / SKREVET AV Fredensborg Bolig