fbpx

Fredensborg Bolig er den første boligutvikleren som har signert etikkplakaten til Fair Play Bygg.

Etikkplakaten ble signert på byggeplassen til boligprosjektet F24 i Oslo sentrum hvor Fredensborg Bolig har 47 leiligheter under oppføring.

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg er glad for å få Fredensborg Bolig med på laget.

– Får vi med de store private byggherrene på samarbeidet, håper jeg vi kan stenge porten for kriminelle og useriøse aktører i proffmarkedet, sier Mamen i en pressemelding.

Han mener markedet vil påvirkes når byggherrer er tydelige på at trygge arbeidsforhold, organisert arbeidsliv og fagopplæring er viktige kvaliteter ved valg av leverandør.

 

Tror på Fair Play-prosjektet

Som støttemedlem til Fair Play Bygg plikter Fredensborg Bolig å etterfølge etikkplakaten på sine boligprosjekter.

– Som boligutvikler og byggherre har vi et samfunnsansvar for å medvirke til eliminering av kriminelle aktører og nettverk. Vi tror på Fair Play Bygg sitt prosjekt, og mener det er et bra tiltak for byggenæringen, sier Magnus Aune Hvam, daglig leder i Fredensborg Bolig.

 

Pengestøtte

Selskapet bidrar i tillegg med et årlig beløp for å støtte Fair Play Bygg sitt virke, samt at partene vil samarbeide om varslingsrutiner på Fredensborg Bolig sine byggeplasser.

– Fredensborg Bolig er opptatt av tilstanden på våre byggeplasser. Som byggherre er vårt viktigste tiltak å engasjere solide og anerkjente totalentreprenører. I tillegg stiller vi seriøsitetskrav til våre leverandører. Samarbeidet med Fair Play Bygg styrker oss ytterligere på dette området, sier Hvam.

Fredensborg Bolig blir den første store private byggherren som undertegner Etikkplakaten. Til nå er det offentlige byggherrer som Oslo kommune og Statsbygg, samt entreprenører som eksempelvis Veidekke Bygg, håndverksbedrifter og deler av elektrikerbransjen som støtter Fair Play Bygg.

 

230 varsel om kriminelle forhold

Fair Play Bygg fungerer som en varslingskanal for byggebransjen. Kriminelle aktører er et større problem enn mange er klar over.

– I 2020 sendte Fair Play Bygg Oslo og omegn inn 230 varsel om kriminelle forhold til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og andre etater, forteller Lars Mamen.

 

Link til artikkel: https://www.bygg.no/article/1460394 

PUBLISERT 3. mars 2021 / SKREVET AV Fredensborg Bolig