fbpx

EN DEL AV NYE SLEMDAL SENTRUM

Frognerseterveien 23 - Slemdal

Med kort avstand til både Nordmarka og Oslo sentrum har Slemdal mange av de kvalitetene som karakteriserer Oslo i en større skala. Slemdal er kjent som et rolig, trygt og grønt boligområde i Oslo.

Frognerseterveien 23 ligger tett på det nye bydelssentrum, og i arbeidet med denne tomten og prosjektet er det forsøkt å dyrke kvaliteter som er spesifikke for tomtens naturlige utforming, størrelse og plassering på Slemdal. Prosjektet etterstreber å supplere og komplementere både dagens og fremtidens Slemdal.

Fredensborg Bolig ønskelig en helhetlig utvikling av Slemdal sentrum der økt utnyttelse betyr økt grad av bymessige kvaliteter, høy bokvalitet og et mangfold i måter å bo og leve på. Sammen med DARK Arkiterkter utvikler Fredensborg Bolig Slemdalsenteret, Frognerseterveien 27 og Frognerseterveien 23. Alle med samme overordnede prinsipper, men tilpasset eiendommens lokale premisser og plassering i forhold til stasjonsområdet og fremtidig bydelssenter.

MELD INTERESSE

  personvern

  KONTAKT

  Henning Strand

  SALGS- OG MARKEDSSJEF

  Rolf Lahaug Nilsen

  PROSJEKTSJEF

  Lillian Ch. Nerlinger

  Eiendomsmegler