fbpx

I Romerike Blad den 4. november omtales Fredensborg Bolig sitt samarbeid med Ullensaker kommune. På Kløvertunet i Vestbyen Jessheim kombineres Leie til eie-ordningen med Startlåns ordningen for barnefamilier som forvaltes av kommunen. 

Samarbeidet innebærer at det boligsosiale elementet ved Leie til eie styrkes, slik at enda flere kan få mulighet til å eie egen bolig. 

I første omgang gjelder samarbeidet fire egnede leiligheter på Kløvertunet. Det er boligkontoret på Ullensaker kommune som vil administrere ordningen. I samarbeid med NAV vil de identifisere , vurdere og tildele boligene til aktuelle barnefamilier.  

I artikkelen uttaler avdelingsleder på boligkontoret i kommunen, Helge Bjørnestad, at de er – veldig glade for samarbeidet med Fredensborg Bolig om et samarbeid som gir en sjanse til dem som ellers ikke ville hatt muligheten til å komme inn på boligmarkedet- 

Leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre, er også glad for det innovative samarbeidet.
– Jeg er ikke kjent med at en slik løsning eksisterer noen andre steder i Norge.   Leie til eie er i seg selv noe nytt. Vår ordning er en gyllen mulighet til å komme inn på boligmarkedet, men den gir ingen garanti. Man skal spare opp egenkapital og helst ha litt medvind med boligprisutviklingen for å kunne kjøpe boligen. 

Når vi nå kombinerer ordningen med startlån fra Husbanken, får vi en enda mer sosial modell. Flere kan få tilbud om leie til eie, og muligheten til å kjøpe boligen blir enda større forteller han til avisen

Per i dag har Fredensborg Bolig tildelt 35 Leie til eie avtaler på Vestbyen Jessheim. Totalt er ambisjonen å tildele 100 Leie til eie-avtaler og man er positive til å videreutvikle samarbeidet med kommunen for at enda flere barnefamilier skal få mulighet til å eie sin egen bolig.  

PUBLISERT 20. desember 2021 / SKREVET AV Fredensborg Bolig