fbpx

Dora Holding AS, Heimdal Bolig AS og Fredensborg Bolig AS kjøper Ladehammerveien 4-6 (Ladejarlen). Tomten er på ca. 23 mål og ligger på Nyhavna som er en bydel i sterk transformasjon.

Det er den 07. april signert budaksept med Trøndelag Fylkeskommune for salg av eiendommen Ladehammerveien 4-6 (Ladejarlen) til en kjøpergruppering bestående av Dora Holding AS, Heimdal Bolig AS og Fredensborg Bolig AS.

Ladejarlen ble i mange år benyttet til ulike typer skoleformål og har siden 2017, vært avstengt. Gjennom en prosess både i Fylkeskommunen og i Trondheim kommune, er det klarlagt at det ikke er ønskelig med videre bruk som skole ei heller andre fylkeskommunale eller kommunale formål. Eiendommen ble derfor lagt ut for salg. Kjøpesummen ble 315 millioner etter en budrunde der i alt 8 budgivere deltok. Kjøperne og selgeren ønsker ikke å kommentere kjøpesummen ut over at de begge er glade for at kjøpesummen kommer innbyggerne i Trøndelag og i Trondheim til gode.

Kjøperne er aktive innen byutvikling en rekke steder i Trondheim både hver for seg og i ulike former for samarbeid. Kjøperne er klare på at det etter hvert vil bli startet et arbeid med å omregulere eiendommen. I den prosessen vil det bli holdt tett kontakt og dialog med alle relevante myndigheter. Det vil også bli rikelig mulighet for å komme med innspill, blant annet i form av bred medvirkning. At eiendommen vil bli regulert og benyttet til både boliger, næring og utadrettet virksomhet er nærliggende å tenke seg. Kjøperne er opptatt av at eiendommen skal bli mangfoldig også med hensyn på boliger som kan oppnås gjennom å bruke boligsosiale modeller for en andel av disse. Det vil etter hvert bli knyttet gode ressurser til prosjektet innen arkitektur, bærekraft, byutvikling osv.

Hva eiendommen skal brukes til i perioden fra overtakelsen til høsten og til den er ferdig omregulert om noen år er enda ikke klart. Eiendommen vil i denne perioden bli forvaltet av Dora Eiendom som forvalter en rekke eiendommer på Nyhavna fra før.

For Dora som markant eiendomsbesitter sentralt i Trondheim, er det gledelig å kunne fortsette arbeidet med å skape en bydel på Nyhavna som gjør Trondheim til en enda mer attraktiv by. Vi i Dora er svært opptatt av å utvikle Trondheim innefra og utover, og det er gjennom å medvirke til at flere både kan jobbe og bo miljøriktig og sentralt, at vi best kan bidra til bærekraftig byutvikling og et levende bysentrum. I Dora er vi gode på å ta vare på verneverdige bygg samtidig som nye bygg kommer til. Dette uttaler adm. dir. Geir Halmøy i Dora Holding AS.

Å få være med på en videreutvikling av Ladejarlen er en oppgave vi går til med stor ydmykhet sier Roar Munkhaugen. Dette er en fantastisk beliggenhet hvor mange av byens innbyggere har veldig lyst til å jobbe eller bo på. Herifra går du til solsiden på 10 min og du finner det aller meste innen gå- og sykkelavstand. Vi har en ambisjon om å få til en bred og god prosess med offentlige premissleverandører, naboer, framtidige brukere og framtidige innbyggere for å få til et best mulig prosjekt.

Ladejarlen med sin unike beliggenhet er en helt spesiell eiendom. Her ligger forholdene til rette for å skape gode sentrumsnære boliger og arbeidsplasser. Med tanke på miljømålene til Trondheim kommune vil det være viktig å få til en god utvikling av denne eiendommen, noe som sammenfaller med våre ambisjoner i Fredensborg Bolig om grønn og sosial bærekraft sier Petter Nedregotten.  Vi ser frem til å ta fatt på utviklingsarbeidet sammen med Trondheim kommune, Dora Eiendom og Heimdal Bolig slik at denne eiendommen blir et positivt tilskudd i transformasjonen av Nyhavna-området og sentrumsutviklingen i Trondheim generelt.

Fylkeskommunen er fornøyd med den gjennomførte salgsprosessen som har vist en stor interesse for eierskap av en attraktiv eiendom sentralt i Trondheim sier Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune. Kjøpergrupperingen har alle forutsetninger for at videre drift og utvikling av eiendommen ivaretas på en god måte.

Joar Kjeldseth, Leder Næringseiendom i Eiendomsmegler 1 sier det har vært stor interesse for eiendommen, både fra lokale og nasjonale eiendomsaktører. Det er gjennomført 15 -16 visninger med ulike interessenter. Fristen for å inngi bud var satt til 25. mars. Det ble deretter gjennomført en ordinær budprosess. Budprosessen ble avsluttet like før påske, med forbehold om politisk godkjenning av transaksjonen. Forbeholdet ble løftet gjennom møte i fylkesutvalget den 20. april.

 

Om Dora Holding

Dora Holding AS har sin opprinnelse i etableringen av AS Dora i 1968. I dette eiendomskonsernet inngår en rekke eiendommer på Nyhavna og opp mot Lade med den tidligere ubåtbunkeren Dora 1 som den mest kjente. Dora er opptatt av å utvikle Trondheim innenfra og utover. Gjennom å medvirke til at flere kan både jobbe og bo nært sentrum, bidrar vi til bærekraftig byutvikling og et levende bysentrum. Dora forvalter 125 000 m2 næringsareal i bydelen, og deltar også i utvikling av en rekke gode boligprosjekter i samarbeid med erfarne boligbyggere. Dora har solide langsiktige eiere med Reitan Eiendom AS (32%) som en av disse.

 

Om Heimdal Bolig

Etablert 1982 under Heimdal Gruppen paraplyen.

Eies i dag av Roar Munkhaugen (80 %) og Børge Aunaas (20 %)

Trondheims største boligbygger de siste 10 år med over 20 % markedsandel

Heimdal Bolig har stått for mange av byomformingsprosjektene i byen og har også bygd Norges største passivhusprosjekt med 450 boliger.

Har prosjekter i de fleste bydeler i Trondheim både på egen kjøl og i samarbeid med andre.

Er blant annet involvert på Øvre Nyhavna, EC Dahls og Brøset. Har bred erfaring fra eiendomsutvikling og boligbygging i over 40 år.

 

Om Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig AS er et selskap som eies 50/50 av Fredensborg AS (Ivar Tollefsen) og Tollef Svenkerud. Fredensborg-konsernet eier og forvalter i dag ca. 150.000 leiligheter for utleie i 330 europeisk byer, kontrollerer eiendom for over NOK 300 milliarder, omsetter for over NOK 10 milliarder, og sysselsetter omkring 1.600 personer. Fredensborg Bolig AS er en landsdekkende boligbygger med 10.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.

Fredensborg AS og Fredensborg Bolig eier sammen 42,5% av Nordr som har ca. 21.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Norge og Sverige.

Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen har begge lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger.

 

For ytterligere informasjon om saken ta kontakt med:

Geir Halmøy
geir.halmoy@dora.no
976 59 867
Adm. dir. Dora Holding AS

Roar Munkhaugen
rm@heimdal.no
907 72 788 Adm. dir. Heimdal Bolig AS

Petter Nedregotten
petter.nedregotten@fredensborgbolig.no
926 31 378
Regionssjef Trondheim, Fredensborg Bolig AS

PUBLISERT 22. april 2022 / SKREVET AV Fredensborg Bolig