fbpx

TOBB, Fredensborg Bolig, og Salvesen & Thams Eiendom går sammen om å etablere selskapet Østbyen Utvikling AS for å kjøpe hele området som er godkjent for utbygging på Overvik i Trondheim.

 

 

Østbyen Utvikling AS har kjøpt hele området på 172 mål som ble godkjent for utbygging i Bystyret 28.04.2021. Selgere er Holmetjern Invest og Overvik Eiendom. TOBB, Fredensborg Bolig og Salvesen & Thams Eiendom vil hver eie 1/3 i det nye eierselskapet.

– Markedet for nye boliger i Trondheim er generelt godt. Det forventes en vekst i Østbyen på 1,5 % – 2,0 % i årene framover. Dette er omtrent det dobbelte av andre områder i Trondheim, og bydelen er en av de raskest voksende områdene i Norge, sier styreleder i Salvesen & Thams Eiendom, Bjørn Wiggen. Gjennom Østbyen Utvikling har vi muligheten til å komme inn i et stort og utviklingsbart prosjekt, og sammen med Fredensborg og TOBB ser vi mange muligheter for å realisere utbyggingen av området.

Overvik er blant de større boligutviklingsprosjektene i Trondheim. Området ligger mellom de to etablerte bydelene Charlottenlund/Jakobsli og Ranheim og vil bidra til å binde disse sammen. Det første feltet som er bygd ut i området bestod av 74 boenheter, og alle kjøperne har flyttet inn. Det andre feltet består av 61 leiligheter, og det er så langt solgt 32 enheter. Det bor i dag ca 150 personer på Overvik. TOBB har hatt ansvaret for utbyggingen av de to første feltene, mens Østbyen Utvikling vil overta utbyggingen fra og med neste felt.

– Vi stortrives på Overvik! sier Stine Andersen, som nettopp har flyttet inn i et rekkehus på Overvik, sammen med mannen Paul og lille Victor. Vi har fått alt med å flytte hit. Her er vi nært sjøen, vi har tidligere vår og kort avstand inn til sentrum. Men jeg ønsker meg en butikk i området sånn at vi slipper å kjøre for å handle. Og så gleder jeg meg til området blir utviklet slik at dette blir en ny bydel i Trondheim.

PUBLISERT 6. januar 2022 / SKREVET AV Fredensborg Bolig