fbpx

Som første boligaktør i Osloregionen, lanserer Fredensborg Bolig konseptet Leie til eie, som gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Fredensborg Bolig vil i løpet av høsten 2019 lansere Leie til eie-boliger i sine prosjekter.

-Vi har en ambisjon om å utvikle Leie til eie-boliger for fire milliarder kroner, noe som tilsvarer cirka 1.000 boliger og 20 % av dagens utviklingsportefølje. Vi håper å inngå 150 avtaler det kommende året, sier arbeidende styreleder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Konseptet innebærer at kunden kan «bo seg hjem» i boligen, gjennom å bygge egenkapital og få verdistigning i perioden man leier sin egen leilighet, før man kjøper den.

– Vi ser frem til å lansere et innovativt konsept for salg av våre prosjektboliger som åpner for at flere kan ta del i boligmarkedet. Samtidig vil Leie til eie bidra til at vi kan bygge flere boliger raskere, sier leder for forretningsutvikling, Stian Eide Myhre.

Leie til eie er av både politikere og andre trukket frem som et mulig virkemiddel for å senke terskelen inn på boligmarkedet. Fredensborg Boligs konsept innebærer at boligkjøperen inngår en tre års leieavtale for den nye boligen som har en byggetid på cirka to år. Leieavtalen kan sies opp når som helst i perioden. Med leieavtalen følger en rett, men ingen plikt til å kjøpe boligen til opprinnelig listepris.

– Vi henvender oss til en attraktiv kundegruppe som ikke har anledning til å ta del i boligmarkedet. Dagens boligpriser i storbyer kombinert med boliglånsforskriftens krav om 15 prosent egenkapital medfører nå at også personer med god utdannelse og sikker inntekt ekskluderes fra boligmarkedet, sier Myhre.

Gjennom en Leie til eie-avtale får man i praksis fem år på seg til å spare tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe boligen med drahjelp fra all eventuell verdistigning på den boligen man leier.  

– Leie til eie er helt i tråd med Fredensborg Bolig sin identitet. Vi skal være en ansvarlig og nytenkende boligutvikler som skaper bedre hjem, avslutter Tollef Svenkerud.

For mer informasjon kontakt leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, Stian Eide Myhre, stian@fredensborgbolig.no, tlf: 916 300 20

PUBLISERT 24. juni 2019 / SKREVET AV Fredensborg Bolig