fbpx

Din vei til egen bolig, hvis du mangler egenkapital

Leie til eie

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie som en del av vårt samfunnsansvar og vil vi bidra til at flere kan eie sin egen bolig. Leie til eie passer for deg som har inntekt til til å betjene boliglånet og spare ved siden av, men som i dag mangler nødvendig egenkapital til å kjøpe ny bolig fra oss.

Målgruppen for Leie til eie kan være førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass eller enslige som ønsker å eie egen bolig. Det er ingen aldersgrense på vårt Leie til eie-konsept.

Leie til eie er en ordning du må søke på og våre boligprosjekter har ulike søknadsperioder. Se aktuelle prosjekter og søknadsperioder nedenfor.

Nedenfor kan du lese mer om konseptet, aktuelle prosjekter, søknadsprosessen og våre betingelser. Nederst på siden har vi besvart de mest stilte spørsmålene.

Meld din interesse for å motta våre månedlige nyhetsbrev. Slik holder vi deg oppdatert om aktuelle boliger, priser og kommende søknadsperioder

Slik fungerer konseptet

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i flere av våre boligprosjekt. Det er ingen forskjell på Leie til eie-boligene og øvrige boliger i prosjektet.

I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, kan du inngå en tre års leieavtale med en valgfri rett til å kjøpe boligen. Kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden på 3 år.

Siden prisen på boligen er forhåndsbestemt og ikke justeres i avtaleperioden vil all eventuell verdistigning tilfalle deg som egenkapital. Sammen med den egenkapitalen du sparer i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen.

Sagt med andre ord, Leie til eie gir deg mulighet til å ta del i en eventuell oppgangen i boligmarkedet mens du leier, men uten risiko for tape oppspart egenkapital dersom boligprisene skulle falle.

Hvem kan søke?

Vi tilbyr Leie til eie til de som mangler i dag egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av. Målgruppen kan eksempelvis være unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig. Vi har ingen aldersgrense på vår Leie til eie-ordning.

Imidlertid er Leie til eie kun ment for de som har behov for en primærbolig. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie-ordningen får anskaffe seg en sekundær- eller utleiebolig. Det sagt, er det mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass.

Er du interessert i Leie til eie, kan du søke om få denne avtalen i utvalgte boligprosjekter. Søknaden vurderes av Fredensborg Bolig og Utleiemegleren. I tillegg vil DNB eller Nordea vurdere din evne til å betjene bokostnadene i leieperioden. De vil også vurdere hvorvidt du har rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner i lenken under.

Spørsmål og henvendelser sendes til leietileie@fredensborgbolig.no

Prosjekter

Lørenskog Hageby

Det spirer og gror i Lørenskog. Her skal vi utvikle et helt kvartal bestående av fem bygg på tomten hvor Hageland Gartneri ligger idag. Lørenskog Hageby tilbyr høy kvalitet på arkitektur og uteområdet. En stor og grønn bakgård er tilrettelagt for rekreasjon og lek tilpasset alle aldre. Det første byggetrinnet vil bestå av 113 enheter.

Neste søknadsperiode: oktober
Areal: 37 – 99 kvm BRA
Leie til eie: inntil 10 stk leiligheter
Rom: 2 – 5 rom
Estimert innflytting: våren 2024

Kløvertunet, Jessheim

Kløvertunet er et nytt og spennende salgstrinn i det populære prosjektet Vestbyen – Jessheim. Et nytt boligområde kun 600 meter fra Jessheim sentrum. Vi tilbyr moderne kvalitetsboliger i et solfylt prosjekt med fine parker og friområder rundt.

Neste søknadsperiode: november
Areal: 35 – 99 kvm BRA
Rom: 2 – 4 rom
Leie til eie:  inntil 10 stk leiligheter
Estimert innflytting: våren 2022

Elvely-Asker

Sentralt i Asker lanserer vi denne høsten Elvely-Asker. Eiendommen ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely. Prosjektet er planlagt i en kvartalstruktur fra fire til seks etasjer. Her utvikler vi ca. 50 leiligheter lokalisert over et hyggelig næringslokale på gateplan.

Søknadsperiode: høsten 2020
Areal: 34 – 104 kvm BRA
Rom: 2 – 4 rom
Leie til eie: inntil 7 stk
Estimert innflytting: våren 2023

ElvelyAsker - fra elven

Vikhammerstrand

Nye sørvendte selveierleiligheter i Vikhammerstrand i Malvik kommune med sol hele dagen og nydelig fjordutsikt. Tomten skråner fint og gir alle boliger flott utsikten.

Neste søknadsperiode: våren 2021
Areal:  46 – 84 kvm BRA
Rom: 2 – 4 rom
Leie til eie: inntil 10 stk

Last ned lenken til brosjyre i PDF

Leie til eie er din vei til egen bolig, hvis du mangler egenkapital. Last ned vår digitale brosjyre og les mer om dine muligheter.

MELD INTERESSE

Type bolig

Geografisk område

personvern

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er Leie til eie-ordningen?

Leie til eie er en alternativ måte å kjøpe ny bolig på. Den er myntet på de som kan betale bokostnader og spare ved siden av, men som mangler tilstrekkelig egenkapital i dag for å få finansieringsbevis til kjøp av boligen.

Ved Leie til eie inngår man en tidsbestemt leieavtale på 3 år, men med en valgfri kjøpsrett på boligen (opsjon) til den forhåndsbestemte prisen. Man kan benytte kjøpsretten når man måtte ønske i bygge- eller leieperioden.

Kjøpsretten på boligen gjelder fra signeringstidspunkt til utløp av leieavtalen. Det er ingen plikt for kunden til å benytte kjøpsretten. Ønsker man å kjøpe boligen i perioden må man fremlegge finanseringsbevis fra en bank.

Er det forskjell på Leie til eie-boliger og andre boliger som selges?

Nei, det er ingen forskjell på boligene. Leie til eie er kun en innovativ og alternativ ordning for å finansiere kjøp av boligen.
Vi tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i våre boligprosjekt.

Hvorfor tilbyr Fredensborg Bolig Leie til eie?

Terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir stadig høyere – ikke minst i storbyene. Flere unge har nå problemer med å etablere seg på boligmarkedet.

Som en stor og ansvarlig boligutvikler ønsker Fredensborg Bolig å bidra til at flere kan å eie sin egen bolig.

Hvem er målgruppen for Leie til Eie?

Leie til eie er myntet på personer som kan betjene bokostnader og spare ved siden av, men som i dag ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin ønskede bolig.
Målgruppen kan være unge førstegangskjøpere, par som trenger mer plass, eller voksne enslige.

Personer som allerede eier bolig kan også søke på Leie til eie-ordningen.

Et vilkår i vurdering av søkere til Leie til eie-ordningen vil være tilfredsstillende privatøkonomi og en rimelig mulighet til å benytte kjøpsretten i perioden – forutsatt at boligprisene følger den generelle prisstigningen i Norge.

I tillegg er vår Leie til eie-ordning forbeholdt boligkjøpere som vil bo i boligen og benytte den som sin primærbolig. Det er ikke anledning til å benytte Leie til eie for boligspekulasjon, eksempelvis til å finansiere kjøp av sekundær- eller utleiebolig. Derfor har vi restriktive fremleie muligheter ved Leie til eie.

Hva betyr Leie til eie-ordningen i praksis for meg som boligkjøper?

Leie til eie-ordningen er en alternativ måte å kjøpe bolig fra Fredensborg Bolig. Kombinasjonen av leieavtale og kjøpsrett til fastpris på boligen gjør det mulig for deg å bygge egenkapital i leieperioden. I praksis får man da inntil fem år på seg til å spare tilstrekkelig egenkapital til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen. Siden kjøpsprisen på boligen ikke justeres, vil all eventuell verdistigning tilfalle deg og blir vurdert som egenkapital av banken når du skal kjøpe boligen.

Hvordan fastsetter Fredensborg Bolig kjøpspris for boligen?

Listeprisen på våre boliger fastsettes av salgs- og markedsavdelingen i Fredensborg Bolig i samråd med megler på boligprosjektet.

Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie til eie-ordningen.

Må jeg betale leie før boligen er ferdigstilt?

Nei, leie betaler du kun fra den dagen boligen er ferdigstilt og overlevert til deg.

Senest 10 dager før innflytting innbetaler man depositum, samt forskuddsbetaling på leie for første måned.

Må jeg betale innskudd eller annet for en Leie til eie-bolig?

Du betaler ingen innskudd eller depositum ved avtaleinngåelse for en Leie til eie-bolig.

Som en del av leiekontrakten skal det stilles depositum eller annen sikkerhetsstillelse.

Vilkåret er at depositum eller sikkerhetsstillelse, samt første månedsleie være innbetalt senest 10 dager før overlevering av den ferdigstilte boligen.

Hva skjer med min Leie til eie-bolig hvis boligmarkedet faller?

Dersom markedsprisen på boligen reduseres og blir lavere enn den faste listeprisen betyr det i praksis at det ikke vil lønne seg for deg å benytte kjøpsretten.

Benytter du kjøperetten resulteres dette i et tap ved at du betaler mer for boligen enn hva som er markedsprisen. Så lenge kjøpsretten ikke er benyttet eies boligen av Fredensborg Bolig som er eksponert for verdifall på boligen.

I motsetning til vanlige boligkjøpere og boligeiere betyr dette at du ikke risikerer å tape oppsparte midler (egenkapital) ved Leie til eie-ordningen dersom boligmarkedet faller.

Hva skjer hvis jeg ikke benytter / får benytte kjøpsretten på boligen?

Kjøpsretten på boligen bortfaller ved utløp av leieperioden. Ved endt leieperiode må du da flytte ut av boligen.

Hvordan fastsetter Fredensborg Bolig leieprisen for boligen?

Leieprisen på boligen fastsettes av Utleiemegleren og skal være markedsmessig. Det betyr at leiebeløpet skal samsvare med leie for en ny bolig med tilsvarende kvaliteter, i samme geografiske område.

Hvilke andre vilkår bør jeg være kjent med?

Leieavtalen er basert på Utleiemegleren sin standardiserte leiekontrakt, men er tilpasset Fredensborg Bolig sin Leie til eie-ordning. Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting.

Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden. Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen. Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting.

Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned. Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen. Benyttes kjøperetten før innflytting blir det intet leieforholdet, og man kjøper boligen etter reglene i bustadoppføringsloven. Benyttes kjøperetten på boligen i leieperioden opphører Leieavtalen med 2 måneders skriftlig varsel. Boligen blir da kjøpt etter reglene for en bruktbolig, det vil si etter reglene i avhendingsloven.

Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering. Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting. Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden.

Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen.

Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting. Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned.

Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen.

Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering.

Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

Hvordan skal Fredensborg Bolig forvalte boligen i leieperioden?

Utleiemegleren vil bistå Fredensborg Bolig med å forvalte boligen i leieperioden.

Dette gir trygghet for både boligkjøper og oss ved at leieforholdet blir ivaretatt på en god måte.

Hvordan går jeg frem for å sikre meg en Leie til eie-bolig?

Du søker om Leie til eie-ordning for din ønskede bolig. Søknaden leveres digitalt via vår hjemmeside, nærmere bestemt i «boligvelger» til det respektivt prosjekt. Prosjekter og leilighet med mulighet for Leie til eie vil bli tydelig merket. Les mer om søknadsprosessen her.

Meld din interesse for Leie til eie på våre hjemmesider, så blir du holdt løpende oppdatert om nye Leie til eie-boliger.

Kan jeg inngå flere avtaler om Leie til eie?

Nei, man har kun anledning til å inngå én avtale om Leie til eie.

Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en Leie til eie-søknad?

I søknadsprosessen for boligen må du informere og dele relevant informasjon slik at Fredensborg Bolig, Utleiemegleren og vår bankforbindelse kan vurdere din egnethet for ordningen.

Dette vil inkludere informasjon om sivil status, privatøkonomi, dagens bosituasjon etc. Du vil bli bedt om å oppgi referanser på tidligere leieforhold eller fra arbeidsgiver.

I tillegg må du samtykke til at det blir innhentet en kredittsjekk mv. som en del av prosessen.

Hva skjer om flere søkere ønsker samme Leie til eie-bolig?

Dersom vi mottar flere søknader på samme bolig, vil det være den første søkeren som godkjennes for ordningen som får mulighet til å inngå Leie til eie-avtale.

Når og hvordan kan jeg benytte meg av kjøpsretten (opsjonen) på boligmarkedet?

Kjøpsretten til boligen varer fra signering av avtale fram til utløp av leieperioden – 3 år etter innflytting.

Du har mulighet til å benytte kjøpsretten i hele perioden. Bruk av kjøpsretten forutsetter at du fremlegger et gyldig finansieringsbevis fra finansinstitusjon for kjøp av boligen.
Benytter du kjøpsretten før innflytting, betaler du naturligvis ingen leie.

Hva skjer med leieavtalen når jeg benytter kjøpsretten på boligen?

Dersom kjøpsretten benyttes før overtakelse (innflytting) av boligen, vil leieavtalen opphøre i sin helhet og man eier boligen fra innflyttingsdagen.

Dersom kjøpsretten benyttes etter overtakelse (innflytting), avsluttes leieforholdet med 2 måneders varsel.

Hvordan får jeg lånefinansiering til å kjøpe boligen?

Du er selv ansvarlig for å innhente finansieringsbevis for kjøp av boligen. Banken som tidligere har vurdert din egnethet og mulighet for finansieringsbevis i forbindelse med søknad om Leie til eie-boligen, kan være et naturlig startpunkt for innhenting av finansieringsbevis.

Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

Nei. Innbetalt husleie blir ikke sparing eller påvirker kjøpsprisen. I vårt Leie til eie-konsept er det valgfri gratis kjøpsopsjon på boligen til uendret fastpris i ca. 5 år som er fordelen.

Kan jeg gjøre tilvalg og endringer i en Leie til eie-bolig?

Ja det er mulig å foreta tilvalg i en Leie til eie-bolig og velge blant designlinjer dersom dette tilbys. Som utgangspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer.

Merk at dersom du ønsker å foreta tilvalg må du disse betale ved innflytting. I tillegg skal alle tilvalg godkjennes av oss som Utleier. Opphører leieforholdet og du flytter videre, vil ikke betalinger for tilvalg bli refundert. Videre innebærer å betale for tilvalg at din oppsparte egenkapital reduseres, noe som bør inngå i betraktningen på hvorvidt man ønsker tilvalg.

Kan jeg fremleie min Leie til eie-bolig?

I utgangspunktet er det ikke anledning til å fremleie boligen. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i de tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av norsk lov.

Det er i alle tilfeller ikke anledning til å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett.

Kan jeg flytte fra min Leie til eie-bolig?

Leieavtalens vilkår er at leieforholdet først kan sies opp 9 måneder etter innflytting i boligen, og da med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder.

Dersom man har utøvet kjøpsretten og overtatt eierskapet til boligen står man fritt til å disponere boligen.

I hvilke prosjekter vil det komme Leie til eie-boliger?

Vi ønsker å tilby Leie til eie-boliger på et utvalg av boligene i flere av våre boligprosjekter.

Imidlertid vil det være enkelte prosjekter som ikke er egnet for Leie til eie.