fbpx

Din vei til egen bolig

Leie til eie

Mange blir stående utenfor boligmarkedet. Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie som en del av vårt samfunnsansvar og vil bidra til at flere kan eie sin egen bolig. Leie til eie passer for deg som har inntekt til å betjene boliglånet og spare ved siden av, men som i dag mangler nødvendig egenkapital til å kjøpe ny bolig fra oss.

Leie til eie er en ordning man må søke på og våre boligprosjekter har ulike søknadsperioder. Se aktuelle prosjekter og søknadsperioder nedenfor.

Her kan du lese mer om Leie til eie-ordningen, aktuelle prosjekter, og søknadsprosessen . Nederst på siden finner du svar på de mest stilte spørsmålene.

Meld din interesse for å motta våre månedlige nyhetsbrev om kommende muligheter og søknadsprosesser.

Slik fungerer konseptet

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i flere av våre boligprosjekt. Det er ingen forskjell på Leie til eie-boligene og øvrige boliger i prosjektet.

I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, kan du inngå en tre års leieavtale med en valgfri rett til å kjøpe boligen. Kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden på 3 år.

Siden prisen på boligen er forhåndsbestemt og ikke justeres i avtaleperioden vil all eventuell verdistigning tilfalle deg som egenkapital. Sammen med den egenkapitalen du sparer i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen.

Sagt med andre ord, Leie til eie gir deg mulighet til å ta del i en eventuell oppgang i boligmarkedet mens du leier, uten risiko for tape oppspart egenkapital dersom boligprisene skulle falle.

Far+sønn
Sykepleier
Jente_egenkapital
previous arrow
next arrow

Hvem kan søke?

Vi tilbyr Leie til eie til de som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av. Målgruppen kan eksempelvis være unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig. Vi har ingen aldersgrense på vår Leie til eie-ordning.

Det er ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass.

Er du interessert i Leie til eie, kan du søke om få denne avtalen i utvalgte boligprosjekter. Søknader vurderes av Fredensborg Bolig i samarbeid med DNB eller Nordea. Vurderingen er hvorvidt du har rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden på ca. 5 år.

Prosjekter

Vikhammerstrand

Nå kan du slå deg ned i vannkanten – og starte hver dag med utsikt mot det glitrende havet fra din nye leilighet. Nye sørvendte selveierleiligheter i Vikhammerstrand i Malvik kommune med sol hele dagen og nydelig fjordutsikt. Tomten skråner fint og gir alle boliger flott utsikt

Neste søknadsperiode: Bygg C, 16. -19. november 2021
Areal:  41 – 84 kvm BRA
Rom: 2 – 4 rom
Leie til eie: inntil 8 stk
Estimert innflytting: høsten 2023

Lørenskog Hageby

Det spirer og gror i Lørenskog. På Skårersletta utvikler vi et helt kvartal bestående av fem bygg på tomten hvor Hageland Gartneri ligger i dag. Lørenskog Hageby tilbyr høy kvalitet på arkitektur og uteområdet. En stor og grønn bakgård er tilrettelagt for rekreasjon og lek tilpasset alle aldre.

Hittil har vi tildelt 20 Leie til eie-avtaler på Lørenskog Hageby.

Neste søknadsperiode: Bygg B, 6. – 8 desember 2021
Rom: 2 – 3 rom
Areal: 38 – 69 kvm BRA
Leie til eie: inntil 7 stk leiligheter
Estimert innflytting: 2H 2024

Vestbyen - Jessheim

Nå utvikles et nytt boligområde kun 600 meter fra Jessheim sentrum – Vestbyen. Vestbyen blir en ny bydel på Jessheim. Området vil bestå av moderne kvalitetsboliger med deilige parker og friområder rundt. Vestbyen er et spennende solfylt boligkonsept med gode kvaliteter som legger til rette for en fantastisk bomiljø.

Hittil har vi tildelt 35 Leie til eie-avtaler på Vestbyen

Neste søknadsperiode: Vesthagen Bygg I, 13. – 15. desember 2021
Rom: 2-4 rom
Areal: 43 – 90 kvm BRA
Leie til eie: inntil 12 stk leiligheter
Estimert innflytting: 2H 2024

Basseløkka, Trondheim sentrum

På Basseløkka utvikler vi 174 nye og moderne leiligheter med gangavstand til Solsiden. Boligene ligger litt tilbaketrukket i et spennende og urbant boligområde i full blomst.

Neste søknadsperiode: salgstrinn 5, Q1 2022
Areal: 32 – 80 kvm BRA
Rom: 2 – 4 rom
Leie til eie: inntil 10 stk
Estimert innflytting: høsten 2023

stue Lørenskog Hageby

Mer informasjon om søknadsprosessen finner i lenken under.

Spørsmål og henvendelser sendes til leietileie@fredensborgbolig.no

Last ned lenken til brosjyre i PDF

Leie til eie er din vei til egen bolig. Last ned vår digitale brosjyre og les mer om dine muligheter.

MELD INTERESSE

  Type bolig

  Geografisk område

  personvern

  SPØRSMÅL OG SVAR

  Hvordan fungerer Leie til eie-ordningen?

  I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt tilbyr vi en tidsbestemt leieavtale på 3 år fra innflytting. Det medfølger en valgfri kjøpsrett på boligen (opsjon) til den forhåndsbestemte prisen. Kjøpsretten kan benyttes når du måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden på 3 år.

  Siden prisen på boligen er forhåndsbestemt og ikke justeres i avtaleperioden vil all eventuell verdistigning tilfalle deg som egenkapital. Sammen med den egenkapitalen du sparer i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen. Merk at den innbetalte leien ikke går til nedbetaling av boligen eller blir sparing.

  Er jeg i målgruppen for Leie til eie?

  Vi tilbyr Leie til eie til de som i dag mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, men som har evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av.

  Målgruppen kan eksempelvis være unge førstegangskjøpere, småbarnsfamilier som trenger mer plass, eller enslige som ønsker å eie sin egen bolig.
  Vi har ingen aldersgrense på vår Leie til eie-ordning.

  Det er heller ikke krav om å være førstegangskjøper. Det er mulig å allerede eie egen bolig når man søker Leie til eie, eksempelvis fordi man ønsker å flytte eller har behov for mer plass.

  Hvordan får jeg Leie til eie?

  Leie til eie er en ordning man må søke på. Dette sikrer at Leie til eie kun tildeles til de som har mulighet til å få finansieringsbevis til kjøp av boligen i avtaleperioden.

  Boligprosjektene har egne søknadsperioder. Søknaden leveres digitalt via vår hjemmeside, nærmere bestemt i «boligvelger» til det respektive prosjekt. Vi samarbeider med Utleiemegleren, DNB og Nordea for å vurdere søkere om Leie til eie.

  De som melder interesse for Leie til eie på vår hjemmeside mottar månedlige nyhetsbrev med informasjon om kommende søknadsperioder, inkludert leiepriser og annen relevant informasjon.

  Hvordan søker jeg Leie til eie?

  Leie til eie søker du digitalt fra prosjektets boligvelger på vår hjemmeside. Boligprosjektene har egne tidsbestemte søknadsperioder som annonseres i forkant. Det er kun mulig å søke Leie til eie i søknadsperioden for det enkelte prosjekt.

  Informasjon om kommende søknadsperioder distribueres i våre nyhetsbrev til de som har meldt interesse for Leie til eie. Aktuelle boliger, leiepriser og kontrakter oppdateres i boligvelger og sendes i nyhetsbrev cirka to uker før søknadsperioden begynner.

  I søknaden må man oppgi den samme informasjonen som banken vil innhente ved vurdering av finansieringsbevis, blant annet personnummer, inntekt, fri egenkapital og lån.

  Søk opp Leie til eie på Youtube for å se hvordan man fyller ut den digitale søknaden.

  Søknaden din blir kredittsjekket av Utleiemegleren og vurdert av enten DNB eller Nordea.

  Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en Leie til eie-søknad?

  I søknadsprosessen for boligen må du informere og dele relevant informasjon slik at Fredensborg Bolig, Utleiemegleren og vår bankforbindelse kan vurdere din egnethet for ordningen.

  Dette vil inkludere informasjon om sivil status, privatøkonomi, dagens bosituasjon etc. Du vil bli bedt om å oppgi referanser på tidligere leieforhold eller fra arbeidsgiver.

  I tillegg må du samtykke til at det blir innhentet en kredittsjekk mv. som en del av prosessen.

  Hva inngår i leieprisen og hva kommer i tillegg ved Leie til eie?

  Leieprisen på boligen fastsettes av Utleiemegleren og skal være markedsmessig. Det betyr at leiebeløpet skal samsvare med leie for en ny bolig med tilsvarende kvaliteter, i samme geografiske område.

  Felleskostnader er inkludert i leieprisen. Du kan se på boligprosjektets prospekt og prisliste for mer informasjon om felleskostnader.

  Strøm- og vannforbruk til egen bolig er ikke inkludert i husleien. Parkering er ikke inkludert i husleien, men kan leies separat med kjøpsmulighet i de prosjekter hvor det er anledning for dette.

  Merk at innbetalt husleie ikke går til nedbetaling på kjøp av boligen eller blir sparing. Dette er kun ordinær husleie til Utleier.

  Hvordan fastsetter Fredensborg Bolig kjøpspris for boligen?

  Listeprisen på våre boliger fastsettes av salgs- og markedsavdelingen i Fredensborg Bolig i samråd med megler på boligprosjektet.

  Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie til eie-ordningen.

  Må jeg betale leie, forskudd eller annet før boligen er ferdigstilt?

  Nei, det er ingen betalinger ved inngåelse av avtalen eller i byggeperioden.

  I forkant av innflytting betaler man ordinært depositum, samt forskudd på første månedsleie.

  Hvilke andre vilkår bør jeg være kjent med?

  Leieavtalen er basert på Utleiemegleren sin standardiserte leiekontrakt, men er tilpasset Fredensborg Bolig sin Leie til eie-ordning. Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting.

  Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden. Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen. Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting.

  Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned. Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen. Benyttes kjøperetten før innflytting blir det intet leieforhold, og man kjøper boligen etter reglene i bustadoppføringsloven. Benyttes kjøperetten på boligen i leieperioden opphører Leieavtalen med 2 måneders skriftlig varsel. Boligen blir da kjøpt etter reglene for en bruktbolig, det vil si etter reglene i avhendingsloven.

  Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering. Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

  Leieavtalen er en 3 års tidsbestemt leieavtale fra innflytting. Dette innebærer at leieforholdet opphører ved utløp av leieperioden.

  Leieavtalen krever depositum eller annen tilfredsstillende sikkerhet tilsvarende 3 måneders leie fra leietaker. Depositumsbeløp eller sikkerhet, sammen med første månedsleie, skal stilles senest 10 dager før innflytting i boligen.

  Leietaker kan først si opp Leieavtalen 9 måneder etter innflytting. Leietaker kan deretter si opp Leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsesdato gjelder fra siste dag i inneværende måned.

  Dersom leietaker benytter sin kjøpsrett på boligen, opphører leieavtalen.

  Oppgitt leiebeløp for boligen vil bli regulert med konsumprisindeksen fra inngåelse av leieavtale frem til innflytting. Deretter vil leien bli justert en gang i året tilsvarende endring i konsumprisindeks siden siste regulering.

  Eventuell fremleie av boligen krever samtykke fra Utleier, med mindre annet følger av ufravikelighet i lovbestemmelse.

  Er det forskjell på Leie til eie-boliger og andre boliger som selges?

  Nei, det er ingen forskjell på boligene. Leie til eie er kun en innovativ og alternativ ordning for å finansiere kjøp av boligen.
  Vi tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i våre boligprosjekt.

  Hva skjer om flere søkere ønsker samme Leie til eie-bolig?

  Dersom vi mottar flere søknader på samme bolig, vil det være den første søkeren som godkjennes for ordningen som får mulighet til å inngå Leie til eie-avtale.

  Vil betalt leie komme til fradrag i kjøpsprisen på boligen?

  Nei. Innbetalt husleie blir ikke sparing eller nedbetaling av kjøpspris på boligen. I vårt Leie til eie-konsept er fordelen at du som leietaker får en valgfri gratis kjøpsrettighet på boligen til uendret fastpris i ca. fem år. Dette betyr at du får inntil fem år til å spare nødvendig egenkapital til kjøp av boligen, samtidig vil all eventuell prisstigning på boligen tilfalle deg.

  Hvordan skal Fredensborg Bolig forvalte boligen i leieperioden?

  Utleiemegleren vil bistå Fredensborg Bolig med å forvalte boligen i leieperioden.

  Dette gir trygghet for både boligkjøper og oss ved at leieforholdet blir ivaretatt på en god måte.

  Kan jeg inngå flere avtaler om Leie til eie?

  Nei, man har kun anledning til å inngå én avtale om Leie til eie.

  Hva skjer hvis jeg ikke benytter / får benytte kjøpsretten på boligen?

  Kjøpsretten på boligen bortfaller ved utløp av leieperioden. Ved endt leieperiode må du da flytte ut av boligen.

  Hva skjer med min Leie til eie-bolig hvis boligmarkedet faller?

  Dersom markedsprisen på boligen reduseres og blir lavere enn den faste listeprisen betyr det i praksis at det ikke vil lønne seg for deg å benytte kjøpsretten.

  Benytter du kjøperetten resulteres dette i et tap ved at du betaler mer for boligen enn hva som er markedsprisen. Så lenge kjøpsretten ikke er benyttet eies boligen av Fredensborg Bolig som er eksponert for verdifall på boligen.

  I motsetning til vanlige boligkjøpere og boligeiere betyr dette at du ikke risikerer å tape oppsparte midler (egenkapital) ved Leie til eie-ordningen dersom boligmarkedet faller.

  Når og hvordan kan jeg benytte meg av kjøpsretten (opsjonen) på boligmarkedet?

  Kjøpsretten til boligen varer fra signering av avtale fram til utløp av leieperioden – 3 år etter innflytting.

  Du har mulighet til å benytte kjøpsretten i hele perioden. Bruk av kjøpsretten forutsetter at du fremlegger et gyldig finansieringsbevis fra finansinstitusjon for kjøp av boligen.
  Benytter du kjøpsretten før innflytting, oppheves leieavtalen og du betaler ingen husleie.

  Hva skjer med leieavtalen når jeg benytter kjøpsretten på boligen?

  Dersom kjøpsretten benyttes før overtakelse (innflytting) av boligen, vil leieavtalen opphøre i sin helhet og man eier boligen fra innflyttingsdagen.

  Dersom kjøpsretten benyttes etter overtakelse (innflytting), avsluttes leieforholdet med 2 måneders varsel.

  Må jeg betale dokumentavgift når jeg kjøper boligen ved Leie til eie?

  Dersom boligen er inngår i et borettslag beregnes det ikke dokumentavgift. Dette gjelder ved alle ordinære boligkjøp, samt ved Leie til eie.

  Dersom boligen er selveier beregnes det dokumentavgift. For nye boliger som kjøpes før ferdigstillelse beregnes dokumentavgiften med utgangspunkt i boligens tomteverdi og ikke hele kjøpesummen for boligen. Dersom boligen tas i bruk, eksempelvis ved et leieforhold, blir dokumentavgift ved etterfølgende kjøp derimot beregnet på hele kjøpesummen.

  For Leie til eie-avtaler på selveier boliger betyr det i praksis at dersom man benytter kjøpsretten før Overtakelse blir dokumentavgiften lavere enn dersom man kjøper boligen etter innflytting. Hvor stor forskjellen utgjør vil variere fra bolig til bolig, da det avhenger av tomteverdien, boligens størrelse og avtalt kjøpesum.

  Hvordan får jeg lånefinansiering til å kjøpe boligen?

  Du er selv ansvarlig for å innhente finansieringsbevis for kjøp av boligen. Banken som tidligere har vurdert din egnethet og mulighet for finansieringsbevis i forbindelse med søknad om Leie til eie-boligen, kan være et naturlig startpunkt for innhenting av finansieringsbevis.

  Kan jeg gjøre tilvalg og endringer i en Leie til eie-bolig?

  Ja det er mulig å foreta tilvalg i en Leie til eie-bolig og velge blant designlinjer dersom dette tilbys. Som utgangspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer.

  Merk at dersom du ønsker å foreta tilvalg må du betale disse ved innflytting. I tillegg skal alle tilvalg godkjennes av oss som Utleier. Opphører leieforholdet og du flytter videre, vil ikke betalinger for tilvalg bli refundert. Videre innebærer å betale for tilvalg at din oppsparte egenkapital reduseres, noe som bør inngå i betraktningen på hvorvidt man ønsker tilvalg.

  Kan jeg fremleie min Leie til eie-bolig?

  I utgangspunktet er det ikke anledning til å fremleie boligen. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i de tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av norsk lov.

  Det er i alle tilfeller ikke anledning til å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett.

  Kan jeg flytte fra min Leie til eie-bolig?

  Leieavtalens vilkår er at leieforholdet først kan sies opp 9 måneder etter innflytting i boligen, og da med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder.

  Dersom man har utøvet kjøpsretten og overtatt eierskapet til boligen står man fritt til å disponere boligen.

  Hvorfor tilbyr Fredensborg Bolig Leie til eie?

  Terskelen for å komme inn på boligmarkedet blir stadig høyere – ikke minst i storbyene. Flere unge har nå problemer med å etablere seg på boligmarkedet.

  Som en stor og ansvarlig boligutvikler ønsker Fredensborg Bolig å bidra til at flere kan å eie sin egen bolig.