fbpx

Fredensborg Bolig igangsetter ny planprosess for utvikling og oppgradering av Nedre Ullevål.

A-lab Arkitekter vant parallelloppdraget for Nedre Ullevål og denne uken har de på vegne av Fredensborg Bolig bestilt oppstartsmøte hos Plan og bygningsetaten.

Eiendommene på Nedre Ullevål er på over 30 mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus. I mulighetsstudiet skisseres i overkant av 400 nye boliger fordelt på punkt- og lamellhus, i tillegg til at deler av eksisterende bebyggelsen oppgraderes.

– Nedre Ullevål skal oppgraderes til et flott og hyggelig nabolag med mange ulike typer boliger. Vi ser frem til å utvikle nok et sentrumsnært boligprosjekt, hvor grønn og sosial bærekraft står i fokus, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Heimstaden har nylig rehabilitert og oppgradert flere nærliggende eiendommer og nå står transformasjon av Nedre Ullevål for tur.

Planforslaget er i tråd med føringene i kommuneplanen for indre by. Bygningsmassen tilpasses omkringliggende bygg, samtidig som grønne kvaliteter, interne veinett og forbindelser forsterkes. Det foreslås variert bebyggelse av leiligheter og rekkehus, med vesentlig bedre programmering av uteområdene.

– Tilbakemeldingene fra mer enn 700 respondenter i den digitale nabolagsundersøkelsen vi har gjennomført bekrefter at naboene er positive til området skal få et grønt kvalitetsløft. Mange gode naboinnspill er inkludert i forslaget som nå sendes inn, sier Svenkerud.

Estate Nyheter – Fredag 06. november 2020

PUBLISERT 6. november 2020 / SKREVET AV Fredensborg Bolig