fbpx

Øker Leie til eie i utfordrende Oslo-marked

Fredensborg Bolig forbereder lansering av Leie til eie på flere kommende prosjekter i Oslo-regionen.
- Viktig for førstegangskjøperen i et vanskelig marked, sier selskapet.

Ferske tall fra NBBLs Førstehjemsindeks viser at single førstegangskjøpere har råd til 17 prosent av alle boliger på landsbasis, men kun to prosent av Oslo-boligene.

– Tallene illustrerer konsekvensene av et vedvarende boligunderskudd i Oslo. De bekrefter også behovet for nye boligkjøpsmodeller som alternative veier til boligeierskap i hovedstaden, sier Stian Eide Myhre, leder for forretningsutvikling og bærekraft i Fredensborg Bolig.

Som første selskap i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig Leie til eie høsten 2019. I løpet av de siste tre årene har Leie til eie stått for cirka ti prosent av selskapets totale boligsalg, og 70 prosent av de innflyttede kundene er i dag boligeiere.

– I 2010 hadde single førstegangskjøpere råd til hele fire av ti boliger i hovedstaden, men boligkjøpsmodeller kan ikke alene snu den negative utviklingen i regionen. Økt boligbygging må også til.

Flere prosjekter i Oslo-regionen

Fredensborg Bolig rapporterer om mange Leie til eie-henvendelser, og forventer stor pågang når selskapet kommende år lanserer flere nye prosjekter i Oslo-regionen.

– Vi tildeler Leie til eie i Sandakerveien 78 og på Vollebekk innenfor bygrensen. I tillegg blir det Leie til eie på flere prosjekter i Oslos randsone, blant annet Fjordhøyden på Nesodden, i samt i Asker, Bærum, Jessheim og Sørumsand, opplyser Eide Myhre.

Selskapet skulle gjerne tildelt mer Leie til eie i Oslo hvor behovet er størst, men tidkrevende reguleringsprosesser utsetter prosjektene.

– Vi har 1200 boliger under utvikling i hovedstaden, men med reguleringstid på rundt seks år er det vanskelig å få opp takten betydelig på tilbudssiden.

Kilde: https://www.estatenyheter.no/oker-leie-til-eie-i-utfordrende-oslo-marked/356545 
PUBLISERT 24. november 2022 / SKREVET AV Fredensborg Bolig

Sandakerveien 78

Det er lagt vekt på å få til et godt bomiljø i moderne byleiligheter. Eksterne fasader gjenspeiler byen og sin kompleksitet med flere farger, former og materialer. Internt i gården skapes et intimt miljø, enkelt, varmt og med en sterk identitet.