fbpx

NYE PLANER FOR NEDRE ULLEVÅL

NEDRE ULLEVÅL

Fredensborg Bolig igangsetter ny planprosess for utvikling og oppgradering av Nedre Ullevål.

Eiendommene på Nedre Ullevål er på over 30 dekar, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus. I mulighetsstudiet, utarbeidet av A-lab, skisseres i overkant av 400 nye boliger fordelt på punkt- og lamellhus, i tillegg til at deler av eksisterende bebyggelsen oppgraderes.

A-labs planforslag er i tråd med føringene i kommuneplanen for indre by. Bygningsmassen tilpasses omkringliggende bygg, samtidig som grønne kvaliteter, interne veinett og forbindelser forsterkes. Det foreslås variert bebyggelse av leiligheter og rekkehus, med vesentlig bedre programmering av uteområdene.

Heimstaden har nylig rehabilitert og oppgradert flere nærliggende eiendommer og nå står transformasjon av Nedre Ullevål for tur.

Nedre Ullevål skal oppgraderes til et flott og hyggelig nabolag med mange ulike typer boliger.

Fredensborg Bolig ser frem til å utvikle nok et sentrumsnært boligprosjekt, hvor grønn og sosial bærekraft er en selvfølgelig prioritet.

MELD INTERESSE

  personvern

  KONTAKT

  Rolf Lahaug Nilsen

  PROSJEKTSJEF

  Magnus Aune Hvam

  DAGLIG LEDER