fbpx

Miliarium Bolig og Fredensborg Bolig utvikler Montebello Terrasse på Oslo vest. Rådet for byarkitektur er positive til prosjektet, og berømmer bruk av fine formgrep.

Rådet for byarkitektur er oppnevnt av byrådet, og uttaler seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter. Plan- og bygningsetaten (PBE) ønsket rådets vurdering av om planområdet for Montebello Terrasse er egnet for høyere utnyttelse enn småhusplanen tillater. I tillegg ønsket etaten en uttalelse til utnyttelsen, fotavtrykk, høyder, utforming og hvordan foreslått bebyggelse oppleves i sammenheng med omgivelsene.

 

 

I vurderingen av Montebello Terrasse skriver rådet at medlemmene er positive til prosjektet, og de berømmer bruk av fine formgrep for å oppnå høy bokvalitet, felles uteområder og tilpassing til nabobebyggelse.

– Utnyttelse, fotavtrykk og høyde virker ikke for stort, og rådet støtter at tettheten overgår småhusplanens bestemmelser. Det ville vært ønskelig at prosjektet ga mer til de tilliggende gatene, heter det i uttalelsen.

Montebello Terrasse ligger rett ved Montebello T-banestasjon, og rommer sør-vestvendte leiligheter og hagehus med gode solforhold og utsikt over byen og fjorden. Reguleringsprosessen har pågått siden april 2018.

Prosjektsjef Per Otto Hvidsten i Miliarium Bolig er svært glad for rådets konklusjon.

– Det er veldig gledelig at Rådet for byarkitektur er begeistret for prosjektet og deler vår oppfatning om at planforslaget vårt er godt tilpasset nabobebyggelse, har høy bokvalitet og høy kvalitet på felles uteområder. Dette er et givende prosjekt å jobbe med, der de lokale behovene har bidratt til spennende og original arkitektur av høy kvalitet, sier Hvidsten.

Planforslaget er blant annet utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplanens føringer, vern av eiker innenfor planområdet og hensyn til omkringliggende bebyggelse og infrastruktur.

– Vi ser veldig frem til den dagen vi kan igangsette byggingen av Montebello Terrasse, som blir en viktig del av utviklingen av Montebello, sier Hvidsten.

Estate nyheter: Mandag 31 mai 2021

PUBLISERT 1. juni 2021 / SKREVET AV Fredensborg Bolig

Montebello Terrasse

Sammen med Miliarium Bolig utvikler Fredensborg Bolig et meget spennende og attraktivt boligprosjekt på Montebello i Oslo. Prosjektet planlegges utviklet med sør-vest vendte leiligheter/hagehus med gode solforhold. Montebello Terrasse får fantastisk utsikt over Oslo by og fjord og har en flott beliggenhet rett ved Montebello T-Banestasjon.