fbpx

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud har storstilte planer for boligutvikling for salg gjennom selskapet Fredensborg Bolig, som de eier fifty–fifty. Ivar Tollefsen er kjent som den store boligutleieren i Skandinavia gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden.
– Vi har nå 33 prosjekter under utvikling som inneholder cirka 4.000 leiligheter, sier daglig leder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektene befinner seg i hovedsak Oslo og Akershus, samt Trondheim.
De har nå fem prosjekter under bygging med rundt 220 leiligheter. Neste år ser de for seg å ha 500 boliger under bygging.
– Marked i balanse
Svenkerud tror at omsetningen av både brukte og nye boliger vil holde seg bra oppe.
– Men på grunn av tilbudssiden tror vi på ganske flat utvikling i prisene de neste to årene, sier Svenkerud.
Han mener markedet nå er i en viss balanse.
– Samlet er det en god del for salg, både brukt og nytt, men det selges bra om dagen.
Det viser også salget av leiligheter i Waldemars Tårn, som ligger ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Der skal Fredensborg Bolig utvikle et helt kvartal. 40 prosent ved salgsstart.

Waldemars Tårn består av 35 leiligheter, der snittprisen ligger på 100.000 kroner pr. kvadratmeter. 40 prosent av leilighetene ble solgt ved salgsstart siste uken i oktober.
– Vi er godt fornøyd med salget. I et noe selektivt boligmarked kan det tenkes at kjøperne setter pris på Fredensborg Boligs kvaliteter i prosjektet, sier Svenkerud.

Waldemars Tårn skal bygges på tomten til gamle Salomon skofabrikk, i et område med fredet bebyggelse som er totalrenovert. Prosjektet består av et tårnbygg med ti etasjer.
Ifølge Svenkerud er det de små leilighetene som er solgt først. Salgsverdien av de 14 solgte leilighetene er 63 millioner kroner, og samlet salgsverdi for hele prosjektet er 227 millioner.

Ivar Tollefsen er kjent som eiendomsinvestor, rallyfører, skiløper og fjellklatrer. Han er ifølge Kapital god for nesten 20 milliarder kroner og er i år også kommet på Forbes-listen over dollarmilliardærer. Hans selskap Fredensborg hadde i de tre årene 2015–2017 et samlet resultat etter skatt på over 10 milliarder kroner, men det gode resultatet skyldes i hovedsak oppskrivninger av eiendomsverdiene. 
I fjor samlet han mesteparten av eiendommene i det svenske børsnoterte selskapet Heimstaden, der han eier 86 prosent av aksjene og kontrollerer 99,8 prosent av stemmene. De resterende 14 prosentene er preferanseaksjer som Heim­staden kan innløse hvis ønskelig.

Det svenske selskapet, med hovedkontor i Malmø, rapporterte i siste kvartalsrapport pr. 30. september at selskapet sitter på utleieeiendommer til en markedsverdi på 70 milliarder svenske kroner, noe som er en økning på 20 milliarder siden årsskiftet.

Halvparten av eiendomsverdiene er i Sverige, resten fordeler seg omtrent likt på Norge og Danmark. I høst har selskapet også kjøpt eiendommer i Tyskland og Nederland. Heimstaden dro inn 2,4 milliarder svenske kroner i leieinntekter i årets første ni måneder. På grunn av store verdiøkninger, endte resultatet på over 2,4 milliarder svenske kroner, som er 1 milliard mer enn på samme tid i fjor. Men også gjelden øker, den var på 37 milliarder kroner ved utgangen av september.

Tollefsen har også mye eiendom utenfor det børsnoterte selskapet. Han kjøpte i fjor, på privat hånd, bygget som den amerikanske ambassaden tidligere holdt til i, i Henrik Ibsens gate 48 i Oslo. Tollefsen vil gjøre bygget om til hovedkontor for Fredensborg-konsernet og prisen skal ha vært 460 millioner. Han ønsker å bygge ny etasje, vollgrav og takterrasse med uteservering, men ifølge Nettavisen forrige uke har Byantikvaren nå sagt nei til disse planene på grunn av at det vil være i strid med fredningen av bygget.

Kilde: Finansavisen/Kristin Vidhammer

 

PUBLISERT 26. november 2018 / SKREVET AV Henning Strand-Gjesdal