fbpx

Nye boliger i tilknytning til nærsenteret og stasjonsområdet.

– Sentertomtene skal bidra til et attraktivt og levende Slemdal. Gjennom bymessige kvaliteter og gode møtesteder til glede for nærmiljøet, skal Slemdals identitet og karakter ivaretas, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

FROGNERSETERVEIEN: Dette er planene for Frognerseterveien 27. (Ill: DARK)

 

Sammen med Norgesgruppen og Union utvikler Fredensborg Bolig AS eiendommene Stasjonsveien 2 og Frognerseterveien 27, som i dag huser et nærsenter med blant annet dagligvare og boliger.

– Prosjektet bidrar til å definere det fremtidige stasjons- og sentrumsområdet, med variert boligbebyggelse med høy bokvalitet og videreføring av nærsenteret med nye møteplasser for nabolaget, forklarer Svenkerud.

Han poengterer at tomtene har hver sin identitet og kvalitet.

– Nærheten til Stasjonsveien 2 til stasjonsområdet og det foreslåtte torget, får en urban tilnærming med gode servicetilbud og hyggelige møterom på gateplan og byleiligheter mot et grønt gårdsrom.

– Den flotte hagen til Frognerseterveien 27 knyttes naturlig mot det grønne og åpne nabolaget, der boligene blir en del av Slemdals etablerte villaområde.

– Slemdal har en rik historie og knytter byen sammen med marka, avslutter Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Estatenyheter.no m

PUBLISERT 10. oktober 2020 / SKREVET AV Fredensborg Bolig