fbpx

Fra Telesentral til rekkehus med god bokvalitet og høye arkitektoniske ambisjoner

Snaret - Eiksmarka

Sammen med R21 Arkitekter utvikler Fredensborg Bolig Snaret 34 på Eiksmarka. I dag huser eiendommen en telesentral fra 1950-tallet. Bygningsmassen har en rekke utfordringer og den teknologisk utvikling har gjort at bygningen har mistet sin funksjon og hensikt.

Som ny bruk av eiendommen foreslås 14 nye rekkehus med gode bokvaliteter og høye arkitektoniske ambisjoner. Plasseringen rett ved Eiksmarka stasjon er i tråd med føringene i kommuneplanen om fortetting i stasjonsnære områder. Gjennom å konsentrere ny bebyggelse til eksisterende områder kan infrastruktur som kollektivtrafikk, barnehage, skole og handel benyttes mer effektivt.

Prosjektet innebærer en stedsreparasjon. Skalaen trappes ned og prosjektet megler mellom Eiksmarka senter og småhusbebyggelsen. Bygningene tilpasser seg området volum- og materialmessig.

MELD INTERESSE

    personvern

    KONTAKT

    Jon Atle Botn

    PROSJEKTSJEF