fbpx

I mars omtalte Estate Nyheter det planlagte salget av eiendomsporteføljen tilhørende Telenor.

– Som en del av den kontinuerlige effektiviseringen av Telenor, vurderer vi nå et salg av deler av eiendomsvirksomheten i Norge. Dette inkluderer også hovedkontoret på Fornebu. Det henger også sammen med moderniseringen i Norge, der oppgradering av infrastruktur blant annet betyr at vi frigjør bygg og eiendomsmasse, uttalte CEO Morten Dunham i Telenor Real Estate til Estate Nyheter i mars.

Nå er det klart at porteføljen på 85 utviklingseiendommer er solgt. Kjøper er et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg Bolig, Fredensborg, NorgesGruppen Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og FagerStad Utvikling. Porteføljen består av eiendommer som det ikke vil være behov for etter at den planlagte kobbersaneringen er gjennomført.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 1,4 milliarder kroner, opplyser Telenor i en børsmelding mandag morgen.

– Konsortiet ser et betydelig utviklingspotensial i porteføljen, både til bolig- og næringsformål, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig AS til Estate Nyheter.

Ifølge Svenkerud vil FagerStad Utvikling AS ha et hovedansvar for forvaltning og forretningsførsel av porteføljen.

– Fredensborg Bolig og FagerStad Utvikling vil begge inneha prosjektlederansvar i utviklingsarbeidet og vi ser frem til å komme i gang med foredlingen av porteføljen, sier Tollef Svenkerud.

Gjennomføring av salget vil finne sted rundt 1. september. Telenor vil deretter leie tilbake de 85 byggene i sin helhet for en periode på inntil 5 år. Kjøper vil parallelt omregulere og utvikle eiendommene slik at disse kan utnyttes bedre.

Pareto Securities og Arntzen de Besche har bistått konsortiet i transaksjonen. Arctic Securities og UNION Norsk Næringsmegling har vært Telenors finansielle rådgivere i transaksjonen. Advokatfirmaet Haavind har vært Telenors juridiske rådgiver.

PUBLISERT 10. oktober 2020 / SKREVET AV Fredensborg Bolig