fbpx

Det Tollefsen og Tollef Svenkerud eide selskapet Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av nok en utviklingstomt, denne gangen på Lørenskog.

Adressen er Tunveien 2 og tomten er på ca. 12.000 kvm. I dag huser tomten et hagesenter, som vil bli avviklet i løpet av 2 år. Tomten er ferdig regulert, og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

Eiendommen er en del av område Skårer syd hvor det er stor byggeaktivitet.

Prosjektet vil være det siste som bygges for hele området, avslutter Tollef Svenkerud.

 

PUBLISERT 17. desember 2018 / SKREVET AV Henning Strand-Gjesdal