fbpx

Fredensborg Bolig har signert avtale om kjøp av Kirkeveien 220 og 222 i Asker. Eiendommene ligger innenfor områdeplanen for Føyka-Elvely og vil kunne bygges ut med ca. 8000 kvadratmeter bolig og næring.

– Hensikten med områdeplanen for Føyka-Elvely er å tilrettelegge for en bymessig videreutvikling av Asker Sentrum. Samlet boligvolumet kan utgjøre rundt 600-700 enheter. Eiendommene er regulert og klare for rammesøknad, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.
– Selger Elvely Holding AS forventes å bli eier av næringsarealer som skal oppføres på Elvely og skal være deleier i utbygningsprosjektet, sier Svenkerud.
Tidligere år kjøpte Fredensborg Bolig naboeiendommen Kirkeveien 226.
I Asker har Tollefsen fra før 96 leiligheter under utvikling i Bankveien 10, som legges ut for salg i oktober.
Estate.no /  Thor Arne Brun 15. oktober
PUBLISERT 16. oktober 2019 / SKREVET AV Fredensborg Bolig