fbpx

Midt mellom shopping i Bogstadveien og parkliv i Stensparken

VIBES GATE 29

Sentralt på Majorstuen har Fredensborg Bolig rehabilitert og bygget på Vibes gate 29. Eksisterende leiligheter er oppgradert til dagens standard og utvidet med karnapper. I tillegg er det bygget på en full 6. etg og en inntrukket 7. etg. Totalt består gården etter rehabilitering av 28 leiligheter.

Fasaden har fått en totalrenovering slik at gården nå fremstår som ny og moderne. De opprinnelige brannbalkongene er erstattes med karnapper og nye, balkonger til leilighetene. Grepene skal heve kvalitetene til gården og boligene.