fbpx

Samfunnsansvar

Miljø og grønn bærekraft

Fredensborg Bolig er en ansvarlig boligutvikler som vil bidra til en grønn omstilling av vår bransje. Vi er medlem av Grønn Byggallianse, er sertifisert som Miljøfyrtårn og har forpliktet oss til å følge Eiendomssektorens 10 strakstiltak for boligutviklere. 

I 2020 begynner vi prosessen for miljøsertifisering av utvalgte boligprosjekt. Prosjektene sertifiseres etter BREEAM-NOR standard med ambisjon om minimum klassifisering “Very Good”. Videre prioriterer vi uteområdet og satser på treet i våre boligprosjekter. 

Våre uteområder utformes etter selskapets Veileder for Uteområder som bidrar til økt sosial og grønn bærekraft i boligprosjektet. I tillegg har vi en selskapspolicy om at for hvert tre som må rives i forbindelse med våre boligprosjekt, vil vi plante fem nye trær. Trærne plantes fortrinnsvis lokalt på tomten om mulig, alternativ som støtte til ett eller flere initiativ til treplanting.

Samfunnsansvar

Sosial bærekraft

I Fredensborg Bolig satser vi på boligsosiale tiltak som en del av vårt samfunnsansvar. Vi tilbyr Leie til eie for at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Det bidrar til å redusere økonomiske forskjeller. Vår ambisjon er tilby 1.000 boliger på Leie til eie. Du kan lese mer om vår Leie til eie-ordning nedenfor.

Utvikling av bærekraftige boliger innebærer å ta hensyn til de menneskelige sidene i utformingen av prosjektet. Vi bygger hjem hvor våre kunder skal leve og trives. Våre boligprosjekt danner de fysiske rammene for naboskap og nabolag. I arbeidet med nye boligprosjekt vil våre utviklingsplaner påvirke lokalmiljøet. Her arbeider vi for å skape positive medvirkningsprosesser. For våre boliger under oppføring er vi som byggherre bevisst på vårt ansvar for arbeidsforholdene på byggeplassen.

Leie til eie

Leie til eie bidrar til at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. Med Leie til eie tilbyr vi en tre års leieavtale med valgfri kjøpsrett på boligen til opprinnelig fastpris. Kjøpsretten benyttes når man måtte ønske i byggeperioden på ca. 2 år eller i leieperioden. Prisen på boligen justeres ikke i avtaleperioden, slik at all eventuell verdistigning tilfaller kunden som egenkapital. Sammen med midlene man sparer i perioden, vil dette forhåpentligvis være tilstrekkelig til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen.

Fredensborg Bolig tilbyr Leie til eie på en andel av boligene i flere av våre boligprosjekt. Det er ingen forskjell på Leie til eie-boligene og øvrige boliger i prosjektet.