fbpx

Din vei til egen bolig

Hvorfor må jeg søke?

Leie til eie er et attraktiv konsept for våre boligkjøpere, og man må søke om å få tildelt Leie til eie-avtale.

Søknadsprosessen bidrar til å sikre at:

 1. Leie til eie-ordningen ikke kan bli misbrukt av spekulanter
 2. Ordningen kun tilbys interessenter som har en reell mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden. Dette ivaretar både kundens og våre interesser ved inngåelse av Leie til eie-avtalen.

Normalt har vi søknadsperioder på en til to uker per boligprosjekt hvor det gis anledning til å søke om Leie til eie.

Slik søker du

Leie til eie søker du digitalt på Fredensborg Bolig sine hjemmesider. I søknadsprosessen velger du først din ønskede bolig på prosjektets boligvelger og velger «Søk Leie til eie» (Søk-knappen er lokalisert ved «Kjøp nå»-knappen, men er kun tilgjengelig i søknadsperioden).

Deretter må man oppgi den samme informasjonen som banken innhenter ved vurdering av finansieringsbevis, blant annet personnummer, inntekt, fri egenkapital og lån.

Det foretas kredittvurdering av alle søkere, samt at en av våre bankforbindelser

Digital søknadsprosess

Opprett brukerkonto

Her vil du ha oversikt over din(e) søknad(er) om Leie til eie.

Generell informasjon

Basis informasjon om deg og eventuell medsøker. Dette omfatter deres kontaktinformasjon, men også jobb- og sivil status.

Spesifikk informasjon

Opplysninger til Utleiemegleren og vår bankforbindelse. Dette inkluderer personnummer, inntekt, egenkapital, biler, antall barn m/alder.

Bekreft søknad

Til slutt bekrefter du søknaden med BankID. Din søknad er bindende.

DETTE MÅ DU VITE OM SØKNADSPROSESSEN:

 • Søknader på Leie til eie-boliger er bindende. Får du tildelt bolig er du pliktig til å inngå avtalen.
 • For hvert prosjekt kan man søke på en leilighet (førstevalg), samt velge sitt andre og tredje alternativ.
 • Det er mulighet til å søke sammen med noen. Dette kan være ektefelle, samboer, foreldre eller andre.
 • Fredensborg Bolig får bistand fra Utleiemegleren og en av våre bankforbindelser til å vurdere din søknad
 • I vurderingen av søkere vil vi se på evnen til å betjene husleie og bokostnader i leieperioden, samt hvorvidt man har rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden. Dette betyr at vi vurderer din oppsparte egenkapital i dag, samt din evne til å spare ytterligere egenkapital i perioden.
 • I vurderingen legger vi til grunn at boligprisene vil følge generelle prisstigningen i Norge, dvs. ca. 2 % årlig.
 • For at vi skal kunne vurdere din søknad vil vi trenge informasjon om din jobbstatus, sivilstatus, inntekt og egenkapital, antall barn og alder, samt eventuelt bilhold. I tillegg vil vi trenge ditt personnummer ifm. kredittvurdering. Det må oppgis tilsvarende informasjon om eventuelle medsøkere for Leie til eie.
 • Er det særskilt opplysninger vedrørende din Leie til eie-søknad vi bør være kjent med, får du anledning til å informere om dette i søknadsprosessen.
 • Dersom det er flere søkere på samme Leie til eie-bolig, vil det være den første søkeren som godkjennes for ordningen som blir tildelt Leie til eie-avtale.
 • Forventet behandlingstid på din Leie til eie-søknad er 2 – 5 virkedager. Vi behandler og gir tilbakemelding på søknader fortløpende.

Andre spørsmål til søknadsprosessen:

Kan jeg søke på flere Leie til eie-boliger?

Ja, men det er kun anledning til å inngå èn Leie til eie-avtale.

Du kan levere èn søknad på Leie til eie-bolig per boligprosjekt. I søknaden får man anledning til å inkludere sitt andre og tredje valg på Leie til eie-bolig i samme prosjekt.

Kan jeg velge mellom å kjøpe boligen eller søke om Leie til eie?

Leie til eie-ordningen er forbeholdt de søkerne som ikke får finansieringsbevis til kjøp boligen. Søker du på en Leie til eie-bolig, hvor du kan få finansieringsbevis til å kjøpe boligen vil banken som vurderer søknaden din tilby dette.

Samtidig er det slik at dersom man eksempelvis har finansieringsbevis som tillater å kjøpe en 2-roms i prosjektet, men du ønsker en større leilighet, er det anledning til å søke om Leie til eie for en 3- eller 4-roms leilighet i prosjektet.

Hva medregnes som fast inntekt?

Her følger vi de samme kriterier som bankene benytter i forbindelse med søknader om finansieringsbevis

Du skal da oppgi samlet årlig fast inntekt. Fast inntekt kan være i form av fast ansettelsesforhold, uføretrygd, pensjon eller signert arbeidskontrakt.

Hva er fri egenkapital og hva skal inngå i denne?

Her følger vi de samme kriterier som bankene benytter i forbindelse med søknader om finansieringsbevis. Fri egenkapital er de midlene du vil benytte for å finansiere boligkjøpet, i tillegget til et boliglån fra banken. Dette kan være oppsparte midler bankkonto, penger plassert i verdipapirer og/eller tilleggssikkerhet eller verdier i eksisterende bolig.All gjeld skal medtas ved beregning av gjeld, dette inkluderer også eventuelle forbrukslån og rammer på kredittkort, samt gjeld til Lånekassen.

Kan studenter søke på Leie til eie-ordningen?

Ja, studenter kan søke på Leie til eie-bolig.

Merk at for at studenter skal bli godkjent som ordningen må man kunne bevise sin fremtidige jobbinntekt. Studenter som har signert fast ansettelsesavtaler med arbeidgsiver etter endt studie, kan benytte årslønn i ansettelsesavtale som inntekt i søknaden.

Er du student, men har ikke en sikker inntekt etter endt studie, vil en medsøker, fortrinnsvis med inntekt og / eller egenkapital (foreldre, samboer, andre) telle positivt i vurderingen av din søknad.

Hvilken informasjon må jeg opplyse om i en Leie til eie-søknad?

I søknadsprosessen for boligen må du informere om relevant informasjon slik at Fredensborg Bolig, Utleiemegleren og vår bankforbindelse kan vurdere din egnethet for ordningen.

Dette inkluderer blant annet personnummer, informasjon om jobb- og sivil status, inntekt, fri egenkapital, antall barn og bilhold. Dersom du søker sammen med noen, må det oppgis tilsvarende informasjon om din medsøker.

I tillegg må du samtykke til at det blir innhentet en kredittsjekk mv. som en del av prosessen.

Hva skjer om flere søkere ønsker samme Leie til eie-bolig?

Dersom vi mottar flere søknader på samme bolig, vil det være den første søkeren som godkjennes for ordningen som får mulighet til å inngå Leie til eie-avtale.