fbpx

Om oss

Selskapet

Fredensborg Bolig kjøper og utvikler boligprosjekter i hele Norge. Vi har i dag ca. 7.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.

VI SKAPER BEDRE HJEM

Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftsmål og er et viktig fundamentet  for å sikre den enkelte et godt liv.

I Fredensborg Bolig jobber vi hver dag for å oppfylle vår misjon om å skape bedre hjem. Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste hjemmene til våre kunder.

Ansvarlig

Vi er sannferdige, forutsigbare og rause, og tar ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

Nytenkende

Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.

Utholdende

Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring. Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan våre boligprosjekter påvirker mennesker, miljø og samfunn. 

I Fredensborg Bolig tar vi ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.

EIERSKAP

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Tollef Svenkerud og Fredensborg AS ved Ivar Tollefsen. Begge med lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger. Fredensborg Bolig skal over tid bli Norges ledende boligutvikler.

I Fredensborg Bolig gis ansatte mulighet til å ta del i verdiskapingen gjennom selskapets aksjekjøpsprogram. Ved at ansatte og hovedeiere er saminvesterte blir vi kraftfulle for å nå våre mål.

917 76 594
23 29 20 00
900 60 200

Karriere

Vil du være med på vår reise mot å bli en av Norges ledende boligutviklere, ta kontakt med daglig leder Magnus Aune Hvam eller styreleder Tollef Svenkerud.