fbpx

Bromstadtunet familieboliger

Bromstadtunet familieboliger

På Strindheim vokser det fram 6 familieboliger i rekke som en del av et gårdstun. Her er det tilrettelagt for lek og latter med oppholdssoner med bord, benker og grøntarealer. Livet på Bromstadtunet betyr trygghet, frihet og fleksibilitet. Dere bor i en rolig og sentral bydel, samtidig som dere kan bruke tiden som dere vil.

Bromstad gård var en stor gård på Strindheim som bestod av små og store hus, gårdsdrift, husmannsplass og mye folk som både jobbet og bodde sammen. Det var en sosial og trygg måte å leve og bo på.

Dette tankesettet er ivaretatt når man har tenkt utforming av Bromstad Allé, som Bromstadtunet er en del av. Den nye bebyggelsen er tilpasset en historisk gårdsstruktur med et firkantet tun og hvor det er lagt til rette for felles sosiale soner. Snart skal de seks nye familieboligene bli en del av historien videre.