fbpx

BRØSET

- en bydel som legger til rette for en klimavennlig livsstil

Brøset

Fredensborg Bolig skal sammen med tre partnere utvikle og bygge ut Brøset. Brøsetområdets beliggenhet, kun ca. 4 km fra Trondheim sentrum, tett på eksis­terende infrastruktur, Valentinlyst bydelssenter, universitetssenteret på Dragvoll og Estenstadsmarka, gjør området svært attraktivt for byutvikling.

Det ca. 350 dekar store Brøset-området har en svakt skrånende topografi med gode solforhold og utsikt til Trondheimsfjorden.

Målet er å skape en bydel som legger til rette for en livsstil hvor hver innbygger forårsaker minst mulig utslipp av klimagasser, samtidig som bomiljøet skal være godt og attraktivt å leve i. Ved å fremheve verdier som fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder er målet å vise at det kan være attraktivt å velge en klimavennlig livsstil.

Det skal legges til rette for en god utnyttelse, funksjonsblanding, attraktive byrom, gjennomgående grønnstruktur og god tilgjengelighet for myke trafikanter i området og til og fra området.

Utvikling av Brøset skal bidra til å sikre en langsiktig god og bærekraftig byutvikling i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov.

MELD INTERESSE

    personvern

    KONTAKT

    Geir Saltvik

    PROSJEKTSJEF