fbpx

Sammen med Marin Eiendomsutvikling, skal Fredensborg Bolig revitalisere verftsområdet på Laksevåg med 1000 nye boliger, kulturscener, flerbrukshall og næringsaktiviteter.

Prosjektet samsvarer med Bergen kommunes plan om økt boligbygging og utvidelse av sentrum, og partnerne håper på byggestart i 2025.

– Dette er et spennende og viktig utviklingsprosjekt for både Laksevåg og Bergen. Den attraktive beliggenheten med panoramautsikt over innseglingen til Bergen og sentrum på andre siden av Puddefjorden, kombinert med 200 års verftshistorie, bidrar til å skape spennende rammer for prosjektet. Med nye kommunikasjonslinjer vil sentrum være under ti minutter unna, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Prosjektet har fått navnet «Verftsbyen Laxevaag».

Riktig partner

Det er nesten 20 år siden Marin Eiendomsutvikling kjøpte det attraktive verftsområdet på rundt 65 mål. Samarbeidspartnerne forventer at prosjektet vil tilføre Bergen rundt 1000 nye boliger.

– Dette er et av de største og mest ambisiøse byutviklingsprosjektene i Bergen. Vi ønsker å skape et bærekraftig, levende og urbant boområde, en by i byen. Bærekraft står sentralt og derfor vil opp mot 90 prosent av den eksisterende bebyggelsen beholdes. Tørrdokken, kaiene og de gamle verftsbyggene blir tatt vare på, noe som gir det nye boligområdet særpreg. Som en del av satsingen på blå og grønne byområder, vil det bli anlagt ny strandpromenade, badeplass og gang- og sykkelstier, sier Andreas Hovden i Marin Eiendomsutvikling.

Det er flere år siden verftsindustrien meldte flytting fra Laksevåg, og Marin Eiendomsutvikling har tatt seg god tid til å finne rett partner for gjennomføring av prosjektet.

– Vi visste at Fredensborg Bolig har god gjennomføringsevne og at selskapet er opptatt av kvalitetsarkitektur og sosial bærekraft og miljø i sine prosjekter. Dette har vært avgjørende for oss. Da det også viste seg at vi kom svært godt overens med menneskene i selskapet og de delte våre visjoner og ambisjoner, var avgjørelsen enkel, sier Hovden.

Bred appell

De to partnerne ønsker at Verftsbyen Laxevaag utvikles med variert arkitektur og en god beboersammensetning, og at sosiale soner, næringsvirksomhet og kulturtilbud skal være med å bidra til høy bokvalitet.

– Vi mener at variasjon er med på å skape gode nabolag. Verftsbyen Laxevaag skal derfor være et sted for både seniorer, barnefamilier og enslige. I tillegg til sosiale soner og fellesarealer, så håper vi å tilby leie til eieboliger i prosjektet. Dette vil tilgjengeliggjøre nye hjem også for de som tidligere har stått utenfor boligmarkedet, sier Svenkerud.

Om Verftsbyen Laxevaag:
I kjølvannet av landets stolteste verfthistorie, skal en ny bydel vokse frem. Planene for det historiske verftsområdet inneholder blant annet 1000 nye boliger, flere tusen arbeidsplasser, skole og barnehage, kultur, kanaler, badestrender, parker og en egen mathall. Den nye bydelen utvikles med stor respekt for områdets arv og historie. Mye av eksisterende bygg tas derfor vare på, noe som gir bydelen en unik identitet.

Om Marin Eiendomsutvikling:
Marin Eiendomsutvikling AS kjøpte i 2004 verftsområdet på Laksevåg etter konkursen til Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling. Siden den gang har selskapet stått for den daglige driften av området, parallelt med å planlegge for en politisk ønsket transformasjon fra industri til bolig og næring.

Om Fredensborg Bolig:
Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har 12.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo-, Akershus- og Trondheimsregionen. «Verftsbyen Laxevaag» er selskapets første prosjekt i Bergen.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Fredensborg Bolig, kommunikasjonssjef, Erlend Ellingsen: 92 09 90 39
Marin Eiendomsutvikling, leder for marked og kommunikasjon, Torgeir Hågøy: 99 74 71 71

PUBLISERT 25. august 2023 / SKREVET AV Fredensborg Bolig