fbpx

Fredensborg Bolig og Bolig Norge har sammen kjøpt Steinan studentby av Studentsamskibnaden i Trondheim. Eiendommen er på 83 mål og inneholder i dag ca. 480 studentboliger.

– Vår ambisjon er å utvikle eiendommen i tråd med kommunens byvekstavtale og nullvekstmål. Avstand til Torget er kun fem kilometer og det er under tre kilometer til NTNU, sier Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig.

Eiendommen skal ifølge Fredensborg utvikles til et fremtidsrettet og bærekraftig boligområde, med fokus på energibruk og miljø. Eiendommen er videre knyttet direkte til store grønt- og friarealer  og til Estenstadmarka, samtidig har man tilgang på byens fasiliteter med gangavstand til to lokalsentre, dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet, god tilgang på offentlig transport samt sykkelavstand til det meste byen har å by på.

Eksisterende høyspentlinje, som i dag går over tomten, skal legges i bakken.

– Vi ser fram å begynne utviklingsarbeidet for fullt, i godt samarbeid med Trondheim kommune og nærmiljøet, sier Vegard Tyldum, regionsjef i Fredensborg Bolig.

Eierskapet i Bolig Norge AS er Fastighets AB Balder (80 prosent) og Oxaal Holding AS (20 prosent).

 

Estate Nyheter Thor Arne Brun (Oppdatert 21. Februar 2020 15:51 )

PUBLISERT 22. februar 2020 / SKREVET AV Henning Strand-Gjesdal