fbpx

Fire boligutbyggere kjøper eiendommen hvor det rettspsykiatriske sykehuset på Brøset (Trondheim) ligger i dag.

Det er Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig, Trym Bolig og Byggteknikk Prosjekt som sammen kjøper eiendommen av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune.

Fredensborg Bolig eies av en av landets største eiendomsbesittere, Ivar Tollefsen, og Torleif Svenkerud. De tre andre kjøperne er fra Trondheim.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim, Vegard Nymo Tyldum, forteller at de fire skal eie én firedel hver av Brøset-utbyggingen.

– Alle synes Brøset er ei attraktiv tomt. Vi ønsker å utvikle den slik at det blir en god plass å bo for folk, sier Tyldum.

Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte. 
(Foto: FREDENSBORG BOLIG)
Regionsjef for Fredensborg Bolig i Trondheim forteller at de fire kjøperne av Brøset-eiendommen er likestilte.  FOTO: FREDENSBORG BOLIG

– Fikk forventet pris

Ifølge områdereguleringsplanen skal Brøset utvikles til en fremtidsrettet miljøbydel, som er klimanøytral, med et bomiljø som fremhever fellesskap, grønne omgivelser og bilfrie nærområder.

Områdeplanen skisserer at det kan bygges rundt 1735 boliger på Brøset, som tilsier tretten boliger i snitt per dekar.

Verken Tyldum eller kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg vil si hva prisen på eiendommen ble.

– Den er i tråd med forventningene våre, er alt Aschim vil si.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned. 
(Foto: GEIR ANDERS RYBAKKEN)
Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg forteller at intensjonen er at avtalen om salget signeres neste måned.  FOTO: GEIR ANDERS RYBAKKEN

Da Brøset ble lagt ut i markedet for salg i starten av november i fjor, opplyste Statsbygg at en uavhengig verdivurdering anslo markedsprisen til over 800 millioner kroner.

– Ikke flere igjen

Avtalen om salget er ikke signert ennå.

– Vi er i en situasjon hvor formalitetene ikke er på plass. Vi har en intensjon om å signere avtalen med gruppen i slutten av februar, sier Aschim.

Daglig leder og partner Knut Efskin i Norion Næringsmegling, som meglet salget på vegne av eierne, sier interessen var stor.

– Det er ikke bare den største tomta som finnes til bolig i Trondheim, hvis vi ser bort fra eiendommer som Øvre Rotvoll og Overvik. Nå er det ikke flere slike store områder igjen, som ligger så sentralt som Brøset, sier Efskin.

Fem grupperinger var interessert i å kjøpe eiendommen.

– Vi gikk tre-fire runder med bud. Vi startet med fem budgivere, så var det to som konkurrerte på slutten, sier Efskin.

Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta. 
(Foto: Terje Svaan)
Daglig leder Knut Efskin i Norion Næringsmegling forteller at der var stor interesse for Brøset-tomta.  FOTO: TERJE SVAAN

Kommunen kjøpte for 95 mill.

Brøset-eiendommen er på 346 dekar. Aschim forteller at Trondheim kommune allerede har kjøpt 34,5 dekar av den for 95 millioner kroner.

Ifølge områdereguleringsplanen fra 2013, er dette arealet satt av til barnehage, skole og bygg til helse- og velferdstjenester. Arealet de fire boligutbyggerne kjøper er dermed på 311,5 dekar.

I en pressemelding sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig at de i lang tid har ønsket å delta i utformingen av Brøset.

– Vi skal foredle den ambisiøse miljøprofilen som ligger i områdeplanene, for å sikre at bydelen blir levende med de riktige kvaliteter og tilbud for en moderne, fremtidsrettet og bærekraftig bydel, sier Munkhaugen.

– Brøset, beliggende i naturskjønne omgivelser bare tre kilometer fra sentrum, med meget gode sol- og utsiktforhold, representerer en spesielt god ressurs for byutvikling i Trondheim, sier daglig leder Terje Steen i Trym Bolig i pressemeldingen.

1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet. 
(Foto: Frank Lervik)
1960-bygget på Brøset er bygd i 1961 og fredet.  FOTO: FRANK LERVIK

Hovedbygget fredet

Bygningene på Brøset er på rundt 19.000 kvadratmeter. I dag leier St. Olavs hospital byggene hvor det rettspsykiatriske sykehuset ligger. Det skal flytte til et nytt sikkerhetbygg rundt årsskiftet 2022/2023, som St. Olavs hospital har under bygging på Østmarka på Lade.

Det er 16 bygninger som eies av Statsbygg og Trøndelag fylkeskommune på Brøset. Hovedbygget og 1960-bygget er fredet og regulert til bevaring. De øvrige byggene har ulik antikvarisk verdi.

Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør. 
(Foto: Helene Mariussen)
Hovedbygningen på Brøset er bygd i 1861-66. Den er fredet og skal bevares. Fredningen gjelder både eksteriør og delvis interiør.  FOTO: HELENE MARIUSSEN

– Ta markedsandeler i Trondheim

Fredensborg-konsernet forvalter rundt 50 000 leiligheter for utleie i Skandinavia, Nederland og Tyskland, og eier eiendom for over 90 milliarder. Konsernet ønsker nå også å bli en av landets ledende boligutviklere.

– Vi ønsker å ta 10-15 prosent av markedet for nye boliger i Trondheim, sier Tyldum.

Her er Fredensborg Bolig allerede medeier i boligprosjektene Bromstad Allé, hvor 58 leiligheter er til salgs, og Vikhammerstrand.

Heimdal Bolig, som eies 80 prosent av Roar Munkhaugen og 20 prosent av Børge Aunaas, står allerede for rundt 20 prosent av utbyggingen av nye boliger i Trondheim. med en produksjon på 300-350 boliger årlig. Trym Bolig eies av Karl Johan Kopreitan, og bygger rundt 150 boliger i årlig. Byggteknikk Prosjekt har gått fra å være entreprenøren AS Anlegg, til å eie næringsbygg og tomter. Selskapet er et av flere eid av familien Svendsen.

Publisert av Adresseavisen 08.01.2020 – Sissel Lynum

PUBLISERT 9. januar 2020 / SKREVET AV Fredensborg Bolig