fbpx

Fredensborg Bolig har kjøpt ytterligere en utviklingstomt, denne gangen i Kroerveien inntil Vestby stasjon. Tomten er omfattet av områdeplanen for Vestby sentrum, og vil etter gjennomført detaljregulering kunne bygges ut med cirka 110 leiligheter.

Venter løft med Follobanen


– Vi har tro på denne regionen, ikke minst som følge av det positive bidraget Follobanen vil gi når den står ferdig med reisetid til Oslo på 22 minutter, sier Tollef Svenkerud.

Fredensborg Bolig har vært aktive tomtekjøpere den siste tiden. I slutten av november signerte selskapet avtale om kjøp av en utviklingstomt på Vollebekk. Denne tomten kan bebygges med rundt 200 boliger.

I begynnelsen av desember ble det kjent at Fredensborg Bolig hadde kjøpt en tomt på 12 mål på Lørenskog. Denne tomten er ferdig regulert og kan bebygges med rundt 400 leiligheter.

PUBLISERT 19. desember 2018 / SKREVET AV Fredensborg Bolig