fbpx

Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig har planene klare for å fylle opp tomtebanken ytterligere.

Fredensborg Bolig har benyttet romjulen til å oppsummere 2019. Opptellingen viser at selskapet i 2019 har solgt boliger for 952 millioner kroner.

Ved utgangen av året har Fredensborg Bolig 597 boliger under bygging.

Selskapet har gjennom 2019 vært svært aktiv på kjøp av utviklingseiendommer. Gjennom året er det kjøpt eiendommer som kan bebygges med ca. 1500 boliger. Selskapet har nå ca. 5500 boliger under utvikling.

Fredensborg Bolig eies 50/50 av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud. De to har for lengst lagt budsjettene for 2020.

– For 2020 skal vi legge ut prosjekter for salg som samlet inneholder rundt 630 boliger, sier Tollef Svenkerud til Estate Nyheter.

Leie til eie
Som første boligaktør i Oslo-regionen lanserte Fredensborg Bolig i 2019 «Leie til eie»-konseptet på sine boliger. «Leie til eie» bidrar til å senke terskelen inn på boligmarkedet for de som har betjeningsevne, men mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe egen bolig.

«LEIE TIL EIE»: Gjennom blant annet Lørenskog Hageby tilbyr Fredensborg Bolig nye hjem til de som mangler egenkapital.

I høst ble konseptet tilbudt på tre boligprosjekter, to i Oslo og ett i Asker sentrum. I løpet av første kvartal 2020 vil selskapet tilby «Leie til eie» på ytterligere tre prosjekter. Dette er Kværnerhøyden i Oslo, Lørenskog Hageby og Kløvertunet på Jessheim.

Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsen, miljøet og lommeboken. «Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig», uttalte Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, tidligere i år.

– I 2020 vil intensivere arbeidet for å ta ytterligere samfunnsansvar gjennom våre boligprosjekter, sier Svenkerud.

Stor appetitt på nye tomtekjøp
Fredensborg Bolig har som nevnt gjort mange tomtekjøp i 2019. Men selskapet går likevel sultne inn i 2020.

– Fra vår solide, industrielle og finansielle plattform ønsker vi å kjøpe betydelig med utviklingseiendom også kommende år, avslutter Tollef Svenkerud.

Estate Nyheter Thor Arne Brun Tirsdag 31. desember 2019

PUBLISERT 31. desember 2019 / SKREVET AV Fredensborg Bolig

Ny bolig i 2020?

Tett på skogen. Langs elva. På et høydedrag over Gamlebyen. Der finner du Kværnerhøyden - en ny etasje i miljøhovedstaden Oslo. Kommer for salg 1. kvartal 2020.